Är det ok att erbjuda en överenskommelse som förhandlar ”bort” en stor del av lönen?
– Möjligheten att erbjuda butikschefer högre lön eller extra semester i stället för ob och övertid finns reglerat i kollektivavtalet. Butikschefen och arbetsgivaren skriver en separat skriftlig överenskommelse. Butikschefen kan tacka nej till erbjudandet.

Och om man säger ja men sedan ångrar sig?
– När det gäller ”särskild överenskommelse för butikschefer” står det i kollektivavtalet att den kan sägas upp med två månaders uppsägningstid. Den som ångrar sig kan alltså få tillbaka sin ersättning för ob och övertid.