Viktigaste internationella frågan Handels bör driva?

Yvonne Östberg, 54 år, Coop Extra Nacksta, Sundsvall

– Det absolut viktigaste är att belysa att det man gör på sin egen arbetsplats får konsekvenser och att allt engagemang har betydelse. Världen har krympt, det handlar inte om Sverige eller Norden längre. Om till exempel strejkrätten tas bort i andra länder, hur länge får vi då behålla den i Sverige?

Madelene Vikström, 33 år, Elektro Skandia, Örebro

– En av många viktiga frågor är att fortsätta jobba internationellt. Vi fick nyss höra om ett projekt i Malaysia som vi inte vet om det får fortsätta. Drar vi oss ur projektet nu raserar vi allt jobb som hittills gjorts. Det har tagit oss 100 år att ta oss hit där vi är idag och om de ska få det lika bra som vi så måste vi fortsätta jobba.

Kristoffer Widing, 30 år, Martin och Servera, Norrköping

– Det är viktigt att utbyta idéer mellan fackliga rörelser, för deras skull och vår. Vi måste stötta varandra. Det är som exemplet med Malaysia där de jobbar för att organisera arbetare fackligt. Ska man få det att fungera kan vi inte göra det åt dem, men vi kan stötta dem. Vi har resurserna och dessutom är det för vår egen överlevnad så att vi inte blir utkonkurrerade av länder med sämre villkor.

Annette Nilsson, 38 år, Coop Forum, Landskrona

– Det är viktigt att ta ansvar för kedjan hela vägen. Det räcker inte att se till att det är rent i sitt eget hus. Många av oss jobbar i multinationella företag och då måste vi se till att villkoren är bra hela vägen.

Cornelia Persson, 25 år, Åhléns, Malmö

– Jag tycker att vi har så bra internationell verksamhet redan. Handels ligger i framkant bland nordiska fackföreningar när det gäller samverkan och solidaritet. Det är viktigt att bygga vidare på det och engagera fler i projekten som förtroendevalda lokalt. Jag arbetar på Åhléns så jag tycker också att textilbranschen är viktig att jobba med.