Vi har alla hört om Coop, Stadium och nu senast Media Markt. Genom att fixa och ändra med personalens arbetstider och sänka arbetstidsmåttet vill de få sina butiker att gå bättre.

Företagen hävdar alltid att det behövs deltider för att få ihop ett fungerande pussel som passar butiken. Den fackliga ståndpunkten är ju att hellre säga upp några anställda och låta dem som jobbar kvar ha bra jobb på heltid, i stället för att alla anställda får deltider som är svåra att försörja sig på. Men det är svårt för facket att sätta emot. Det är Arbetsdomstolen som avgör tvister som rör heltidsanställningar som ändras till deltider. Där finns det redan flera domar som går facket emot. De går ut på att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet går före den anställdes rätt till en heltidstjänst.

På central nivå är fack och arbetsgivare överens om att det behövs fler heltider i handeln, inte färre. Sedan 2010 finns ett gemensamt projekt och försök på (hemliga) butiker runt om i landet. Dessa ska testa hur man kan ha heltider men ändå möta butikens behov av flexibilitet. Parternas representanter uttalar sig i vårt senaste nummer, nr 3 2015. De säger att det är ett arbete på lång sikt, att det handlar om att bryta gamla mönster i en konservativ bransch och att det ändå är få företag, visserligen stora, som omvandlar heltider till deltider.

Så kanske det är. Men nog vore det fint om det gick att lyfta fram de butiker och exempel som finns på ställen där heltidsarbetet fungerar. Vilken tröst är det just nu för oroliga anställda att höra att det här är ett arbete på lång sikt. Det behövs aktuella exempel och förebilder, som kan ge hopp.
Vi som är media får höra att ”ni skriver ju bara när det händer något dåligt”. Så är det inte! Men vi måste få veta VAR det fungerar och VAR det är bra för att kunna skriva om det. Där är alla ni läsare – butiksanställda, chefer, fack och arbetsgivare på central nivå med flera – viktiga för oss. Tipsa! Berätta för oss så att vi kan berätta vidare och därmed inspirera andra.

I förra numret, nr 2 2015, hade vi ett sånt exempel. Det var en prisbelönad stor Ica-butik som utmärkte sig med att de hade större andel heltider än andra. Handlaren satsade på kompetent personal och för att få spjutspetsar krävs att butiken erbjuder heltider, ansåg han. Det finns säkert fler såna arbetsplatser runt om i landet.