Handels anmälde redan i september förra året en av butikerna utanför Malmö till Arbetsmiljöverket, AV, efter att den utsatts för upprepade rån. Facket begärde att slutna kontantsystem skulle sättas in och AV ställde sig bakom kravet.
– Netto hade föreslagit samma åtgärder flera gånger utan något nytt under solen, saker som vakter och mindre pengar i kassalådan. Vi sa nu får det vara nog, säger Jerry Lindbäck, ombudsman på Handels i Malmö.
– Men man måste fortsätta säkerhetsarbetet även om man sätter in ett slutet system, som exempel att ha belysta in- och utgångar.

Först ställde sig Netto skeptiskt till fackets krav. Man menade att rån är ett samhällsproblem som inte enskilda butiker förmår att lösa, och att slutna kassasystem kostar för mycket. De undrade om de fick flytta ett kassasystem från en annan butik, men nu har man alltså beslutat sig för att installera nya i båda Arlövbutiker, eftersom båda varit rånutsatta.
– Jag vet inte exakt när det kommer, men vi har redan beställt utrustningen, säger Lennart Dahlberg, förhandlingschef Netto.