Jag ska gå på min föräldraledighet och vill veta om jag behöver fortsätta betala samma medlemsavgift.
Hilda

Svar: Du får ofta sänkt eller helt borttagen medlemsavgift när du är föräldraledig och har fått uppgifter från Försäkringskassan. Kontakta oss, så skickar vi ut en blankett för detta. Du kan även ha rätt till föräldrapenningtillägg om din arbetsgivare har tecknat avtal. Kontakta oss om du är osäker.
Claudio Estrada, Handels Direkt