Handels och Svensk Handel slöt avtal om yrkespraktik 2012. Året därpå lanserades utbildningsplaner och studiematerial av den nybildade Handelns yrkesnämnd (HYN). Sedan januari 2014 kan företag få statliga bidrag för att ta emot yrkespraktikanter.

Ändå har praktikanterna inte strömmat till butikerna. Bara åtta personer har inlett yrkespraktik i HYN:s regi. Lennart Grönberg, utbildningspolitisk ombudsman på Handels, är besviken.

– Vi behöver hitta sätt att utvidga gruppen sökande, säger han.

Enligt avtalet mellan fack och arbetsgivare är yrkespraktik en möjlighet enbart för personer under 21 år som gått ut gymnasiets handelsprogram med godkända betyg. Syftet var att höja statusen på handelsprogrammet. Det tycks ha slagit fel.

– De mest ambitiösa studenterna från handelsprogrammet kanske får jobb i alla fall. Och många arbetsgivare struntar i formell kompetens. De anställer många på korta deltider och låter de duktigaste få fler timmar, säger Lennart Grönberg.

Fack och arbetsgivare diskuterar nu att utvidga kretsen av sökande som kan komma i fråga för yrkespraktik. Det skulle välkomnas inom Axfood, enligt Siri Wikander som är kedjans chef för medarbetarförsörjning.

– Vi önskar att till exempel ekonomiprogrammet fanns med bland godkända utbildningar, säger hon.

I höstas lanserade företaget sin egen variant av yrkespraktiken, kallad Ung i Axfood. En enda praktikant har hittills börjat inom Willys, ytterligare en lär vara på gång i Hemköp.

Helen Rönnholm som jobbar med utbildningsfrågor inom Svensk Handel anser att avtalet om yrkespraktik är för smalt.

– Handelsprogrammet har för få elever. Sen får man vara ärlig och se att det tar tid att lansera ett nytt koncept för företagen. Man får ha tålamod, säger Helen Rönnholm.

Fakta:

Yrkespraktik

Yrkespraktik är en möjlighet för ungdomar under 21 år som har gått ut handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet med godkända betyg. Cirka 2 700 elever går ut den utbildningen i år.

Deltagande butiksföretag ska vara medlem i Svensk Handel eller KFO och ha kollektivavtal.

Praktiken sker på heltid i 12 månader. Praktikanten får lön som minst motsvarar 75 procent av minimilönen med ett års branschvana. Efter genomgången praktik får man ett yrkesbevis.

Praktikanten har en handledare. Teoretisk utbildning sker bland annat genom en webb-baserad kurs i nio steg.

Yrkespraktik är handelns variant av yrkesintroduktionsanställning, eller YA-jobb. Företag som anställer YA-jobbare får statligt bidrag i form av handledarstöd och ytterligare nedsättning av den redan låga arbetsgivaravgiften för ungdomar. Totalt beräknas lönesubventionen för en yrkespraktikant vara ca 50 procent.

Yrkespraktiken administreras av Handelns yrkesnämnd. Det statliga stödet handläggs av Arbetsförmedlingen.

Mer information finns på www.yrkespraktik.se.