Lönebestämmelserna med individuella potter som funnits i kollektivavtalen för butiker och lager sedan 1990-talet har inte fungerat som det var tänkt.

– När pottfördelningen bygger på bedömning av individer finns det risk för godtycke. Det kan leda till missnöje och upplevd orättvisa, säger Göran Larsson, före detta LO-ombudsman.

Han har utrett lönefrågan åt Handels och lämnade igår, tisdag, en rapport till förbundsstyrelsen. Rapporten blir underlag till fackets representanter i den partsgemensamma arbetsgrupp som ser över lönebestämmelserna i kollektivavtalen för butiker och lager.

– Lönesystem bör bygga på mer opersonliga faktorer som vad man kan och vad man gör. Det bör också vara kopplat till kompetensutveckling så att de anställda får möjlighet att lära sig mer och därmed höja sin lön, säger Göran Larsson.

Detta är sedan länge Handels vision, men enligt Göran Larsson har facket inte lyckats förverkliga den. Han har besökt alla Handels avdelningar, men kan inte peka på ett enda exempel på ett lönesystem för butiksanställda som fungerar riktigt bra.

– Handels behöver ta nya tag och utbilda förtroendevalda i lönesystem. Sådana kurser fanns tidigare men har inte hållits sedan 2006.

Dagens lönesystem bygger på fördelning till individer. Om en butiksanställd som fått löneutveckling genom pottfördelningen slutar och ersätts av en person med minimilön, så minskar lönesumman på arbetsplatsen.

Göran Larsson vill hellre se ett system där pengarna i större utsträckning ligger i befattningen.

– Då får man automatiskt en löneutveckling i takt med att man lär sig fler arbetsmoment och avdelningar.

Facken inom industrin använder i många fall olika varianter av sådana befattningslönesystem. Det är en orsak till löneglidning, det vill säga att lönerna ökar mer än vad som anges i kollektivavtalet. Inom detaljhandeln har löneglidningen på senare år tvärtom varit negativ på grund av utformningen av kollektivavtal och lönesystem.

Göran Larsson anser att avtalstexten om lokala löneförhandlingar bör anpassas för att uppmuntra den typ av lönesystem han förordar. Han föreslår också att Handels ska initiera forskning om lönesystem i handeln samt börja samarbeta med andra fackförbund.

Förbundsstyrelsen tog emot rapporten i går. Materialet ska nu bearbetas. Det bildar underlag för fackets representanter i lönegruppen och ska i höst diskuteras på avtalskonferenserna inför nästa års avtalsrörelse.

Fakta

Lönegruppen och löneprojektet

Facket Handels och arbetsgivarna Svensk Handel tillsatte 2013 en gemensam arbetsgrupp som ser över lönebestämmelserna i kollektivavtalen för butiker och lager.

Handels har för egen del haft ett löneprojekt, lett av Göran Larsson, som ska ta fram underlag till fackets representanter i lönegruppen.

Göran Larssons rapport lämnades till förbundsstyrelsen den 16 juni.

Lönegruppens arbete ska vara klart under hösten.

Målet är att skriva in nya lönebestämmelser i kollektivavtalen från 1 april 2016.

Fakta

Förslag från Handels löneprojekt

  • Inför en portalskrivning i detaljhandelsavtalet om att lönen ska öka med ökad erfarenhet, ökade krav i befattningen, ökat ansvar, och förbättrade yrkeskunskaper. Partihandelsavtalet har en sådan skrivning.

  • Återinför fördjupad facklig utbildning i lönesystem.

  • Arbeta genom de centrala fackliga grupperna för att skapa bra lönesystem i kedjeföretag.

  • Använd Handelns utvecklingsråd (HUR) för att ta fram bättre forskning om lönesystem i handeln.

  • Utveckla samarbete med andra LO-förbund kring frågor om lönesystem. I första hand Kommunal, Livs och GS-facket.