Handels förra ordförande Lars-Anders Häggström har tagit fram underlag till fackets representanter i partihandelsgruppen, som skissar på ett nytt avtal för lager och e-handel.

– Många lagerklubbar anser att de saknar inflytande över till exempel arbetsmiljö och anställningsformer, säger Lars-Anders Häggström.

Det ”fackliga vetot” i nuvarande avtal innebär att klubben har inflytande över arbetstidens förläggning och ersättningen för arbete på ob-tid. En konsekvens är att ob-ersättningen kan variera kraftigt mellan olika arbetsplatser.

– De stora skillnaderna i villkor är ett hot mot kollektivavtalet.

Ob- och skiftersättning kan enligt Lars-Anders Häggström regleras i det centrala avtalet, förutsatt att den lokala förhandlingsrätten finns kvar och helst förstärks.

Många förtroendevalda har uttryckt kritik mot de ständiga gränstvisterna mellan Handels och Transport på lagerområdet.

– Jag håller med. Det är orimligt att två fackförbund ska bråka. Det måste lösas.

Häggströms projektrapport överlämnades till förbundsstyrelsen på tisdagen. Den innehåller inga förslag till avtalskrav, men kommer att diskuteras på höstens avtalskonferenser inför 2016 års avtalsförhandlingar.

Fakta

Punkter att reglera i ett nytt distributionsavtal

enligt Lars-Anders Häggströms rapport

 

Arbetstidens förläggning och enskilds möjlighet att påverka sin egen arbetstid.

Ersättningar för ob och skift.

Inflytande. Den lokala förhandlingsrätten ska finnas kvar och helst förstärkas.

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbete och företagshälsovård.

Anställningsformer. Vilka anställningsformer som ska tillämpas. Regler om t ex inhyrning.

Tydlighet. Parterna måste vara ense om avsikten och tolkningarna.