– Detta är ett genombrott att vi kunnat enas, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels. 

Även Arbetsgivaralliansen är nöjd.
– Det känns jättebra, säger Lars Dicander, förhandlingsledare på Arbetsgivaralliansen.

Det var när Stockholms Stadsmission sa upp Handels detaljhandelsavtal 2012 som diskussionerna med Arbetsgivaralliansen, Stadsmissionens arbetsgivarorganisation, inleddes. Tanken var att få till ett helt nytt butiksavtal för anställda som jobbar med just second-handförsäljning. Detta har man gjort i över tre år. Nu har man nått en överenskommelse. Men det blir inget helt nytt avtal.
– För oss är det ju vårt detaljhandelsavtal som gäller. Så det blev svårt att göra ett helt nytt, säger Jannika Fahlander.

I stället har parterna enats om att Handels detaljhandelsavtal ska gälla i de fall den huvudsakliga verksamheten är detaljhandel. I de fall detaljhandel bedrivs men inte är den huvudsakliga verksamheten kan delar i avtalet användas, som exempelvis arbetstider och ob-ersättning. Hur tillämpningen av avtalet ska se ut görs av Handels centralt och Arbetsgivaralliansen.
– Överenskommelsen har ännu inte prövats i praktiken så vi får se om det kommer att behövas, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels.

Stockholms Stadsmission kan bli först ut att prövas av parterna. Lars Ståhl, personalchef på Stockholms Stadsmission, har svårt att se att de skulle teckna Handels avtal igen. Enligt honom är det inte heller troligt att de skulle applicera delar i avtalet som ob-ersättning och arbetstider.
– Vi sa upp avtalet för länge sedan för att vi är ett socialt företag. Vår butikspersonal jobbar som handledare åt personer med olika svårigheter så vi bedriver inte detaljhandel i vanligt bemärkelse, säger Lars Ståhl som även suttit med i förhandlingarna.

Handels kommer inom kort att skicka ut avtalsförslag, bland annat till Stockholms Stadsmission.

Fakta

Gäller medlemmar i Arbetsgivaralliansen

Överenskommelsen gäller medlemmar i Arbetsgivaralliansen som bedriver second-handförsäljning och har egna anställda.

Arbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna organisationer. Exempel på sådana är kyrkan och ekumeniska organisationer samt idrotts- och kulturföreningar. Några organisationer som finns representerade i Arbetsgivaralliansens styrelse är: Frälsningsarmén, Stadsmissionerna, Diakonia, Equmeniakyrkan och IOGT-NTO.

Arbetsgivaralliansen har runt 3 000 medlemmar och dessa har tillsammans runt 25 500 anställda.

Andra aktörer inom second hand som Myrorna är medlemmar i Svensk Handel och har i dag Handels detaljhandelsavtal.