– Det här är en viktig principiell fråga. Vi ser att många av våra medlemmar drabbas och att trenden är att allt fler företag gör som Coop. Vi måste få detta ordentligt prövat i domstol, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels.

Konflikten gäller runt 80 anställda på Coop Forum-butikerna i Jönköping och Marieberg i Örebro som tvingats ner i arbetstid. Tvistens ena del handlar om hyvlingen i arbetstidsmåtten. Handels menar att om arbetsbrist finns ska anställda sägas upp enligt lagen om anställningsskydd, las. Övriga ska få behålla sina tider. Coop menar att de behöver en mer flexibel arbetskraft för att nå lönsamhet.

Den andra delen handlar om hur man ser på neddragningen. Handels menar att det handlar om en uppsägning och då ska uppsägningstid enligt las gälla. För en del anställda skulle detta innebära sex månader. Coop menar att neddragningen är en omreglering av tjänst och därför kan göras direkt.

– Vi har olika syn på frågeställningen och välkomnar därför en rättslig prövning för att tydliggöra vad som gäller, säger Catherine Simons, förhandlingschef på Coop Sverige.

Handels har tidigare avstått från att stämma i AD mot bakgrunden att förbundet 2012 förlorade i två liknande fall, Polarn O Pyret och Kicks.  Där slog domstolen fast att arbetsgivarens rätt att organisera går före anställdas rätt till fler timmar.
– Den här gången är det annorlunda. Coops Forum butiker är stora och har över 50-talet anställda. Vi ser också att fler företag agerar som Coop. Då många av våra anställda drabbas måste vi våga agera, säger Per Bardh.

Skulle Handels vinna är det en principiell framgång för facket. En framgång som skulle få bäring på andra företags agerande, som exempelvis Media Markt men också Elgiganten, där anställda sägs upp och får nya tjänster på färre timmar.

Handels kommer att lämna in stämningen inom kort.

Bakgrund

Tidigare domar

2012
Dom i AD som rörde två anställda på Kicks. De hade vardera 28,67 timmar i veckan. När en kollega slutade ville de komma upp till 30. I stället anställde Kicks en ny. Företaget fick rätt i AD.

Dom i AD som rörde en anställd på Polarn O. Pyret. En butik minskade den totala arbetstiden med två timmar. En kvinna fick sin deltid nedskuren med tio timmar. En kollega som inte jobbat lika länge fick "hennes" timmar. Syftet med att flytta runt timmarna var enligt företaget att jämna ut tjänsterna. Handels förlorade.

2012 gjorde både Stadium och Akademibokhandeln neddragningar i arbetstidsmåttet, heltider blev deltider. Med anledning av domarna i Kicks och Polarn O Pyret-fallen avstod Handels att stämma företagen i AD.

2009
Dom i Arbetsdomstolen som rörde en anställd på Din Sko. Hon hade 24 timmar i veckan på schemat. När en kollega på 30 timmar sa upp sig ville hon få sex timmar extra. Men timmarna gick till två andra, trots att de jobbat kortare tid och inte var mer kompetenta, enligt Handels. AD gav Din Sko rätt.

Tips

Tänk på att...

Påtala att du vill ha fler timmar och lämna in det skriftligen.

Påminn om att kollektivavtalet säger att "parternas ambition är att öka antalet heltidstjänster inom branschen".

Ställer din arbetsgivare dig inför valet att gå ner i tid eller att bli uppsagd på grund av arbetsbrist: Acceptera den nya tjänsten under protest och hävda uppsägningstid. Då har arbetsgivaren en skyldighet att utreda om det finns omplaceringsmöjligheter. Omplaceringen kan sträcka sig så långt att arbetsgivaren ska undersöka om det kan ordnas en ny anställning någonstans inom företaget. Gör inte arbetsgivaren detta kan uppsägningen (av timmarna) sakna skälig grund.