– Vi har många unga som bara jobbar några timmar. De hinner inte se alla lappar i personalrummet. Men Facebook kollar de, säger klubbordförande Wiola Öst.

Idén med en facebook-grupp kom från arbetsgivaren. Han startade en grupp för personalen. Men den fungerade inte som Wiola Öst ville. Så hon startade en egen.
– Jag ville ha en grupp där vi kunde prata fritt och öppet.

Klubbstyrelsen bestämde att två personer skulle administrera sidan, i fall en blev sjuk. Sedan registrerade de gruppen – som är hemlig, det vill säga bara medlemmar i gruppen kan se vad som skrivs på sidan. Sedan började de skicka ut vänförfrågningar till alla medlemmar på arbetsplatsen.
– Jag skriver statusuppdateringar när jag är ute på saker. När jag var på avtalskonferens skrev jag löpande om vad vi diskuterade där till exempel.

Gruppen har blivit ett sätt för Wiola Öst och de andra i styrelsen att nå ut till medlemmarna.
– Nu ser de vad vi gör. Tidigare fick jag ofta den frågan och jag fick höra att jag inte är på jobbet. Nu ser de att jag representerar dem även fast jag inte är på jobbet.

Medlemmarna kan ställa frågor och kommentera.  Eller skicka mejl eller mess via Facebook. Det har helt enkelt blivit lättare att nå varandra. Särskilt när klubbordförande är borta från arbetsplatsen mycket och många bara jobbar några få timmar.
– Vi fick nytt schema nyligen. Då la jag upp en kommentar kring det med frågan vad tycker du om det nya schemat?

Wiola Öst får också beröm för det hon gör.
– Nu när medlemmarna har större koll på mig vet får jag också mer pepp av dem. Det känns jätteskönt. Ofta kan det vara väldigt ensamt att jobba fackligt.

Runt 130 personer jobbar på Ica Maxi på Gotland. Tidigare var runt 30 medlemmar i fackklubben. I dag är de 65 och anställda kommer fram till Wiola Öst och ber om att få fackliga uppdrag eller att få gå fackliga kurser.  Den som vill anmäla sig till en facklig kurs kan göra det via gruppen. Sedan samlar Wiola Öst ihop namnen och anmäler alla gemensamt.
– Vi är överrepresenterade på alla kurser nu!

Via Facebook fixar klubben även bowlingkvällar och annat. Ryktet sprider sig och andra vill hänga med. De blir medlemmar på stående fot.
– Facebook har bidragit till att det inte är någonting konstigt att vara med i facket.

Fotnot: Wiola Öst har jobbat på Ica Maxi på Gotland sedan starten för lite mer än 8 år sedan. Hon har varit klubbordförande nästan lika länge. Den 15 oktober börjar hon som verksamhetsassistent på Handels Stockholmsavdelning, men kommer att sitta i Visby. Då tar klubben över rodret av Facebook-gruppen. Klubbstyrelsen består i dag av 10 personer.

Tips

Var aktiv med uppdateringar

Ta beslut i klubbstyrelsen om att starta en grupp på Facebook.

Se till att ha två administratörer om en blir sjuk.

Skicka ut vänförfrågan till alla medlemmar.

Berätta om syftet med gruppen på ett styrelsemöte och vid vänförfrågan.

Håll sidan levande. Var aktiv med statusuppdateringar.

Källa: Wiola Öst