– Vår verksamhet är ständigt i förändring. Kunder kommer och går. Nya butiker har tillkommit och där har anställda fått mer att göra. Men det är klart att vår personal påverkats av vi inte längre servar Coop-butiker med smågodis. Däremot är det svårt att säga i vilken utsträckning, säger Carl Rosang, som är ansvarig för sortiment, inköp och marknad.

Anställda Handelsnytt pratat med säger att antalet arbetstimmar minskat överlag. Några har sagts upp. En av dem är Susanne Berg. Hon jobbar nu extra 15 timmar i veckan.
– Det trodde jag aldrig. Jag har varit på företaget i nio år. Vi var dominerande på marknaden. Jag trodde aldrig jobben kunde bli hotade, säger hon.

Det var vid årsskiftet 2014/2015 som Candyking förlorade Coop som kund. En kund som stod för upp till 15 procent av Candykings totala omsättning. Coop valde istället Cloetta.

Enligt Carl Rosang har Candyking vidtagit åtgärder för att vinna tillbaka mark, bland annat har sortimentet uppdaterats. 
– Vi har också relanserat varumärken Kramellkungen och Parrots. Bland annat är stor del av sortimentet förändrat och förbättrat. Samtidigt har vi även satsat kraftigare på marknadsföring. Vi har fått en mycket positiv respons från våra kunder.

Fakta

Ett hundratal jobbar i Sverige

Candykings anställda kör ut och plockar upp lösviktsgodis i butiker. De anställda omfattas av detaljhandelsavtalet. I Sverige finns ett hundratal anställda. Candyking är ett multinationellt företag som finns i de nordiska länderna, Storbritannien, Irland och Polen.