Partiernas överenskommelse om hur man ska regera när inget block har egen majoritet revs upp. Ett borgerligt parti ville hellre positionerna sig själv än hålla det man lovat. Skålade i champagne över det till och med. Sen hängde de andra på.

Ett annat borgerligt parti beslöt lättvindigt på sin kongress att Lagen om anställningsskydd, las, den skrotar vi när vi får bestämma igen. Hur lätt det är för politiker att ändra på trygghetsregler vet vi redan. Förra gången det partiet hade makten infördes anställningsformen allmän visstid.

På den fackliga arenan är framtiden minst lika osäker. Fackförbunden i LO brukar ena sig kring viktiga krav i avtalsrörelsen, till exempel jämställda löner och låglönesatsningar. Ju fler desto starkare, är ju den fackliga grundtanken. Men så blir det nog inte inom LO-familjen denna gång.

Nu måste varje fackförbund göra det bästa av situationen, både den politiska och den inom familjen. Det gäller att alltid ha medlemmarnas bästa för ögonen. För Handels del just nu handlar det mycket om att kämpa mot de otrygga anställningarna. Allmän visstid, till exempel, är ett stort problem för många butiksanställda, med flera, korta anställningar utan fast jobb i sikte. Lika illa är att principen om sist in först ut rundas genom att företagen säger upp alla och återanställer lite som de tycker. Ursäkten är att man måste omorganisera – ett behov som går alltid före anställdas krav på trygghet.

Nu har Handels tagit ett stort steg och stämt jätten Coop i Arbetsdomstolen, AD. Det är ett av flera företag som satt i system att säga upp heltidsanställda och återanställa dem på deltid.
AD:s dom blir oerhört viktig. Om det är rätt att göra som Coop kan man verkligen fundera över vad dagens las har för värde för en stor del av Handels medlemmar.

Avtalsrörelsen då: ja, att gå in i den utan hela LO-kollektivet i ryggen är förstås ingen hit. Men Handels är ett starkt fackförbund i en stor och växande bransch. När det inte blev samordning inom familjen får man, som ordföranden Susanna Gideonsson säger se till nya möjligheter.