– Vi tycker att det är helt fantastiskt, så klart. H&M tar nu det ansvar de ska göra, säger Karin Jungerhem, internationell ombudsman på Handels. 

H&M och IndustriALL Global Union, det globala fack som representerar textilarbetare, tecknade i tisdags ett globalt ramavtal. I kort innebär det att arbetare ska ha rätt att organisera sig fackligt och teckna kollektivavtal. En så kallad levnadslön ska även införas.
 
För att garantera att fack och arbetsgivare arbetar tillsammans för att lösa konflikter på arbetsplatsen ska särskilda kommittéer övervaka arbetet. Går inte problemen att lösa lokalt ska de tas på en nationell nivå. Kommittéerna ska i första hand införas i Kambodja, Bangladesh och Turkiet.
 
Att det är svårt att organisera sig fackligt i exempelvis Turkiet har Handelsnytt skrivit om tidigare. För att bli ett officiellt fack i Turkiet måste 40 procent av alla anställa på företaget vara fackligt anslutna. Men det räcker inte. Arbetsmarknadsdepartementet i Turkiet måste godkänna. Arbetsgivaren kan då protestera mot bildandet av fackklubb och erkännandet kan dra ut på tiden. 
 
Det hände på Ikea i Turkiet i höstas. Men Ikea fick backa och i dag har de anställda i Turkiet kollektivavtal. 
– Det är viktigt att H&M tar steget och via avtalet bekräftar att de vill ha ett samarbete med fackföreningsrörelsen för förbättrade villkor. Att utveckla den lokala dialogen är nödvändig för att löner och arbetsvillkor ska kunna förbättras, säger Karin Jungerhem.
 
Ikea har inget ramavtal för butiksanställda. Kan H&M:s agerande påverka möbeljätten att teckna ett sådant?
– Ja, vi hoppas att det kommer leda till att fler företag, inklusive Ikea, tecknar globala avtal för sina anställda, säger Karin Jungerhem.

Fakta Avtalet

Gäller de underleverantörer som syr H&M:s kläder, vilket är runt 1,6 miljoner textilarbetare. H&M har sedan tidigare ett globalt avtal för butiksanställda. 

Parterna erkänner de anställdas rätt att förhandla om kollektivavtal och ska underlätta processen.
 
Fackligt förtroendevalda får inte diskrimineras och de får utföra sina fackliga uppdrag på arbetsplatserna.

Parterna ska utbilda företagsledningar och fackliga representanter i frågor om arbetsgivares skyldigheter, arbetares rättigheter och skyldigheter, kollektiva förhandlingar och avtal samt fredliga lösningar.

H&M ska arbeta för att leverantörerna respekterar mänskliga och fackliga rättigheter på arbetsplatserna. 

Arbetare har rätt att vägra utföra arbete som innebär en risk, ur säkerhetssynpunkt.

Källa: IndustriALL Global Union