Centrala ungdomskommittéen har valt Johan Lindahl till ny ungdomsrepresentant. Amanda Johansson blir hans ersättare. Uppgiften är att sitta med på mötena med Handels förbundsstyrelse och se till att ungdomsperspektivet aldrig glöms bort.
– Ungdomars frågor ska hamna högt på dagordningen, främst otrygga anställningar. Vi som är unga träffar väldigt många som har det väldigt pissigt. Vi befinner oss närmare dem och har en annan approach. Jag har inte rösträtt i styrelsen, men kan vara med i diskussionerna. Och det är egentligen där besluten fattas, säger Johan Lindahl.

Båda har styrelsevanan inne och sitter redan i dag i sina respektive avdelningsstyrelser och i den centrala ungdomskommittéen. Johan Lindahl jobbar på Biltemas lager Retlog i Halmstad och är ordförande i klubbstyrelsen där. 
– Handels behöver fler unga medlemmar med uppdrag, speciellt fler unga tjejer.

Amanda Johansson finns på klädbutiken New Yorker i Helsingborg. Hon är Handelsombud och går kurser för att bli fackombud.
– Det finns ingen klubb på min arbetsplats. Jag måste börja tända lågan. Att engagera fler unga, det är min hjärtefråga. Största tröskeln är okunskapen. Man måste vara mer ute i skolor och informera.

På Retlog är facket en stark part och medlemmarna många. Amanda Johansson jobbar i en mindre butik där traditionen är en annan. Båda blev fackligt aktiva för att de gillade gemenskapen, att det är genom den man kan förändra på jobbet. Amanda Johansson stod på New Yorker när Handels var ute, och hon fick frågan om hon ville komma på ett möte.
– Ganska direkt efter fick jag själv vara med på en uppsökerivecka. Jag träffade unga som inte ens visste vad facket var. Det skrämde mig och en kraft väcktes, det här måste vi ändra på! Det var då polletten verkligen trillade ner, säger Amanda Johansson.

Handelsnytt träffar de nya ungdomsrepresentanterna på LO:s ungdomsforum. Under tre dagar samlas 260 fackligt förtroendevalda under 30 år från LO:s alla förbund, exempelvis Handels, Hotell- och restaurang och Byggnads. I dag är sista dagen. Handels är stolt över att ha fått dit flest medlemmar, 41 deltagare. Målet med dagarna är att stärka samarbetet mellan de olika fackförbunden runt om i landet.

Fakta

Centrala ungdomskommittén, CUK, består av fem ledamöter plus Handels ungdomssekreterare. De samordnar Handels ungdomsverksamhet.

CUK får utse en ungdomsrepresentant till Handels förbundsstyrelse. Hen får vara med på mötena, men har inte rösträtt.