Nu har ju Handels påbörjat arbetet för att teckna nya kollektivavtal med arbetsgivarna. På min arbetsplats har jag flera kollegor som inte är med i facket i dagsläget och jag har ofta funderat på varför de som valt att inte vara med och stötta villkoren i avtalet ska få ta del av fördelarna så som OB och högre semesterersättning.
Ska inte villkoren bara gälla oss som faktiskt är med och står upp för avtalet?
Sara

Svar: Du har helt rätt i att Handels förhandlar avtal för oss som valt att vara med i facket. Det är med vår storlek i antal medlemmar som vi får en starkare röst och kan ställa hårdare krav i våra kollektivavtal och på arbetsmarknaden i stort. Skulle vi däremot säga att kollektivavtalen enbart skulle gälla för de på arbetsplatsen som är med i facket så öppnar vi upp för att kollegor kan ställas mot varandra i en väldigt negativ konkurrens.

Arbetsgivarna kan då säga att de enbart vill anställa oorganiserad arbetskraft till mycket sämre villkor och på så sätt förlorar avtalen sin kraft och att vara just kollektiva. Vårt uppdrag som fackförbund och som medlemmar i facket är att alltid ha en pågående dialog med kollegor och vänner om vad facket är och gör och varför det är så viktigt att vara med för att få med oss fler som tycker schysta villkor och solidaritet på arbetsplatsen är viktigt.
Matho Randall, facklig rådgivare, Handels Direkt