Varför just Ellos? Ja, dels har företaget både lyckats att växa och att anpassa sig till branschens utveckling, ställa om från postorder till näthandel.  Dels kan de anställda påverka sina arbetsförhållanden – trots högt tempo och hårt styrda arbetsuppgifter.  

Ett sånt här pris är värt all uppmärksamhet. Det goda exemplets makt spelar roll. När man berättar om det som är positivt och fungerar så kan det sprida sig.
Handelsnytts uppdrag är ju att spegla verkligheten för er medlemmar. Just nu är det tufft för många, vilket också har märkts i vår rapportering under året. All den otrygghet som finns i samhället flyttar också in i butikerna. Rån, överfall, extra polisbevakning på grund av ökad krisberedskap – detta ingår i butiksanställdas vardag att hantera.  

Dessutom finns det stora problem med arbetsvillkoren i vissa delar av branschen. Anställningsformen allmän visstid, till exempel, utnyttjas för att företagen ska få mesta möjliga flexibilitet. Extremt korta anställningar på få timmar blir priset många som jobbar i butiker får betala.

Flera kedjor har även valt att hyvla i tjänster, att dra ned genom att ge alla färre timmar. Tvärt emot det man är överens med facket om, nämligen att sträva mot heltider. Coop har särskilt utmärkt sig.  I september tog Handels beslutet att stämma dagligvarujätten i Arbetsdomstolen, AD, för detta.

Frågan om det ska gå att undgå las genom att säga upp alla och återanställa dem på färre timmar måste ställas på sin spets. Trycket från medlemmarna finns. Det märks i kraven från golvet inför den stundande avtalsrörelsen i början av nästa år, det märks bland de många motioner som skrivits till Handels kongress i april nästa år.

Men när man tittar tillbaka på 2015 finns det även mycket positivt. Att lokala klubbar faktiskt kan stoppa dumma förslag genom att gå igenom scheman noga och visa chefen att det finns alternativ, till exempel. Flera klubbar i Media Markt har lyckats med detta.

Hårt fackligt arbete på arbetsplatsen lönar sig, med andra ord. Därför är det roligt att Handels kampanj i höst för att få fler förtroendevalda lyckats över förväntan. 900 nya förtroendevalda på två månader blev det. Tänk sen när de sätter igång att jobba fackligt på sina arbetsplatser. Vilken kraft det kan bli.