– Vissa kanske tycker det är så bökigt att de inte tar reda på så mycket. Det finns en väldig okunskap om föräldrapenningen. Själv antar jag att jag läste om det, det handlar om jättemycket pengar, säger Erik Blohm som jobbar på Clas Ohlsons lager i Insjön och som varit hemma med tre barn och utfyllnad av lönen.

Nära 8 000 kvinnor och drygt 1 700 män med Handels kollektivavtal har tagit ut föräldrapenningtillägg, FPT, sedan det infördes 1 januari 2014 fram till 30 september i år. Flest i storstadsområdena. I övriga LO-förbund är siffrorna lägre.
– Handels dominerar statistiken. Det är ett stort, ungt och kvinnodominerat förbund. Sen säger de själva att de varit duktiga på att informera, säger Thord Ingesson, utredare på LO.

Han har skrivit rapporten om hur föräldrapenningtillägget tas ut inom LO, och har för Handelsnytt tagit fram siffror specifika för Handels.

Under 2014 togs nära 635 000 ersättningsdagar ut bland de som genom Handels avtal har rätt till det.
– Vi antar att genomsnittslönen ligger runt 20 000 kronor eftersom deltider är vanliga. Då motsvarar ersättningsdagarna 42 miljoner utbetalade kronor till föräldrar på Handels kollektivavtalsområden.

Handelskvinnorna tog 93 procent av dagarna, mot männens 7. Dominansen beror bland annat på att Handels är kvinnodominerat. Men normer och förväntningar spelar såklart också in. Kvinnor tar fortfarande den största delen av föräldraledigheten.

De flesta kvinnor inom Handels tar ut alla de 180 FPT-dagar de har rätt till. Så ser det inte ut för männen.

På Handels är man nöjd över att toppa statistiken.
– Det är säkert många som missat hos oss också, men glädjande att vi ligger högt. Vi har varit relativt duktiga i flera år, bland annat åkt ut och pratat försäkringar på arbetsplatserna. Med en ny försäkring är kunskapen sämre, säger Jan Ödmark, försäkringsombudsman på Handels.

Rapportsiffrorna som rör alla LO-förbund visar sämre statistik.
– Det kan vara så illa som att en av tre som har rätt till ersättning, missar att söka, säger Thord Ingesson.

Fotnot: Eftersom man kan söka ersättning för drygt fem år tillbaka kan statistiken ändras.

Fakta FPT

Föräldrapenningtillägget, FPT, har funnits sedan januari 2014. Det ersatte den dåvarande föräldralönen som för Handels medlemmar gällde under en kortare tid.
Nuvarande försäkring ger föräldrar 10 procent extra av lönen i föräldrapenning under högst 180 dagar.
Det gäller på arbetsplatser med kollektivavtal och omfattar alla anställda, även de som inte är med i facket.
Ersättning ges bara för en sammanhängande ledighet, fram till barnet är 18 månader. 
Främsta syftet att få männen att vara hemma mer.
Man ansöker själv om ersättning från Afa försäkring. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att göra det.