Det finns ett väldigt tryck på tryggare anställningar, det märks inte minst i motionerna till Handels kongress. Det är svårt att leva på en deltid med få timmar, omöjligt att kunna planera sitt liv om man tar sig runt på olika korta anställningar. Rimligtvis kommer detta på något sätt att avspegla sig i fackets krav gentemot arbetsgivarna, även om det är knepigt att ordentligt komma åt sånt som beror på hur politikerna utformat våra lagar.

Vi vet också att arbetsgivarna väldigt gärna vill frysa ingångslönerna. Det är en fråga som Svensk Handel har profilerat sig med på sistone. Den som vill fräscha upp minnet kan läsa här. På debattplats ger Svensk Handels ordförande Karin Johansson sin ståndpunkt. Och ditt facks ordförande Susanna Gideonsson förklarar varför argumenten är riktigt dåliga sett ur de anställdas perspektiv.

I så gott som varje nummer av Handelsnytt skriver vi om hur företag tar bort heltider och låter anställda gå ner till deltid. Argumentet är att det behövs ”fler huvuden” eller att det annars inte går att göra scheman som passar öppettiderna. Fackets ståndpunkt är att man i stället ska ta bort tjänster och säga upp dem som är sist anställda. Men de som blir kvar på företaget ska ha anställningar som det går att leva på.

I dag tillåter las att företag använder korta visstidsanställningar på få timmar. Det är ett sätt att få personalstyrkan flexibel och anpassningsbar. Betalar priset gör anställda som sitter hemma och väntar på att få ett sms om jobb. Det är inte värdigt. Och visst går det att sy ihop scheman så att anställda får trygga jobb som går att leva på. Men det krävs ett rejält fackligt tryck och engagemang på alla nivåer för att lyckas.

Avtalsrörelsen är ett slags examen för fackförbunden i att visa enighet och styrka. Det är trist när detta skyms av att någon i gänget visat dåligt omdöme. Fackförbund måste ha örat mot marken och stämma av etik och moral för att vara på samma våglängd som sina medlemmar. Det glömde Kommunals ledning bort. Det är bra med granskning, bra att man nu tar itu med det som gått fel. Hoppas bara att inte snedseglingen leder till att den fackliga styrkan naggas i kanten nu när den behövs som mest.