Handels kräver löneökningar på 750 kronor för både butiksanställda och lagerarbetare. Det motsvarar enligt Handels 3,1 procent och är betydligt högre än till exempel facken inom industrin som kräver 2,8 procent.

– Vårt avtal sätter alltid märket i kronor och är därför viktigt för att ge avtalet en jämställdhetsprofil, sa Handels förste vice ordförande Tommy Tillgren när facket presenterade sina avtalskrav på en presskonferens på onsdagseftermiddagen.

Arbetsgivarna kräver denna gång att avtalets minimilöner inte ska höjas alls. (Kravet presenterades på DN Debatt i dag, onsdag.) Facket kräver tvärtom att minimilönerna höjs lika mycket som utgående löner, det vill säga 750 kronor.

– Frysta minimilöner skulle drabba våra medlemmar oerhört hårt inom några år, och öka klyftorna mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Ob-tilläggen i detaljhandelsavtalet har inte varit uppe i avtalsförhandlingarna sedan 2007. Den här gången vill facket flytta fram sina positioner genom att införa ob-tillägg även för tidiga morgnar.

– Det har blivit vanligare att butiker öppnar redan klockan fem på morgonen. Vi vill också att ob ska betalas ut hela julafton och nyårsafton, säger Susanna Gideonsson.

När det gäller kraven på trygga jobb vill Handels sluta avtal om att ta bort anställningsformen allmän visstid. Kravet gäller avtalen för både butiker och lager.

–Tillfälliga anställningar ska bara få förekomma vid vikariat, säsongsanställning och tillfälligt arbetskraftsbehov. Och kontraktet ska normalt gälla minst 14 dagar, säger Handels andre vice ordförande Linda Palmetzhofer.

På butikssidan kräver facket att normen för anställningar ska vara heltid tillsvidare.

–I dag har vi tvärtom en norm om deltid. Vi vill se en attitydförändring hos arbetsgivarna, säger Linda Palmetzhofer.

Hon berättar att facket också vill inrätta en nämnd tillsammans med arbetsgivarna som ska kunna ge råd om hur man kan öka antalet heltider och stora deltider.

På lagerområdet finns förväntningar om stora förändringar. En arbetsgrupp har jobbat sedan 2013 med att ta fram förutsättningar för ett nytt avtal för lager, distribution och distanshandel. Bland Handels avtalskrav finns ökat inflytande över arbetstiden för de anställda, samt skärpta regler för anlitande av bemmaningsföretag och entreprenad. (Samma krav ställs för övrigt inom butiksavtalet.)

– Vi och arbetsgivarna har en bred samsyn om att lageravtalet behöver ses över.  Ambitionen är att hitta ett avtal som centralt reglerar ersättningen för arbete på dygnets olika timmar, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Handels och Svensk Handel har avsatt cirka 20 förhandlingsdagar i februari och mars. Ovanligt många och stora frågor är uppe på förhandlingsbordet.

– Årets avtalsförhandlingar ser ut att bli de mest intensiva och komplexa någonsin, säger Tommy Tillgren.

Fakta

Handels avtalskrav

 

Butiker (detaljhandelsavtalet)

 

Jämställda löner

 • Löneökningar med 750 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Lägstalönerna höjs med 750 kronor per månad.
 • En extra semesterdag för dem som varit anställda i mer än fem år i samma företag.
 • Ob-ersättning även tidiga morgnar. (50 procent mellan kl 05 och 07)

Trygga jobb

 • Normen för anställningar ska vara heltid och tillsvidare.
 • Begränsa visstidsanställningar genom att ta bort allmän visstid.

Ökat inflytande

 • Regler för anlitande av bemanningsföretag och entreprenad.
 • Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.

Lager (partihandelsavtalet)

Jämställda löner

 • Löneökningar med 750 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Lägstalönerna höjs med 750 kronor per månad.
 • En extra semesterdag för dem som varit anställda i mer än fem år i samma företag.

Trygga jobb

 • Begränsa visstidsanställningar genom att ta bort allmän visstid.
 • Skärpta regler vid provanställning.

Ökat inflytande

 • Skärpta regler för anlitande av bemanningsföretag och entreprenad.
 • Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.

 

Både butiker och lager:

Bättre arbetsmiljö

 • Ett partsgemensamt arbete inleds med fokus på god arbetsmiljö (inklusive frågor kring rehabilitering, företagshälsovård och säkerhet) för att förebygga risk för ohälsa.
 • Parterna ska gemensamt ta fram anvisningar för hur föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” ska tillämpas på arbetsplatsen.