Fredrik Jensen, klubbordförande på Ica Kvantum Skärholmen, har precis avslutat sin lunch. Nu är han tillbaka på mejeriet, den avdelning där han spenderar den mesta av sin arbetstid.

– Det låter väl ok, det är en början, säger han angående Handels krav på 750 kronor mer i månaden som presenterades i onsdags.

– Men jag tror nog att ob-frågan är viktigare. Många här börjar sex på morgonen, vilket tar på krafterna i längden. Lite ob på det skulle absolut göra det lättare, säger han.

Samtidigt ser Fredrik Jensen en risk i att många arbetsgivare skulle senarelägga schemana och minska den tidiga personalstyrkan, vilket skulle göra de stressiga morgnarna ännu tuffare för de som har kvar ett tidigt schema.

Vad gäller Handels ambition att förhandla bort allmän visstid är han i grunden positiv. Han ser tillfällen då anställningsformen kan fylla en funktion, framförallt för studenter och andra som är i behov av extraknäck, men när den står i vägen för medarbetares möjlighet att kunna leva på jobbet blir den ett hinder, säger Fredrik Jensen.

– Det tufft för dem som söker heltid, får 20 timmar, och går typ plus minus noll, säger han och fortsätter:

– Vi har ett prestationssystem som gör att vi kan påverka lönen en del själva. Men det där beror ju verkligen på var man jobbar. Det borde absolut vara enklare att gå upp i tid om man vill det

Fredriks kollega Karin Jackson är tillsvidareanställd på 75 procent. Om Handels skulle få igenom sina lönekrav skulle det för henne innebära drygt 560 kronor mer i plånboken varje månad.

Eftersom hon idagsläget har ett schema som inte innebär några ob-timmar, så hon välkomnar alla former av lönepåslag. Att få ihop ekonomin som deltidare kan vara tufft, säger hon.

– Jag har jobbat i USA innan och jämfört med där är det stor skillnad såklart. Men jag tjänar ändå inte speciellt mycket, mycket på grund av att jag bara jobbar dag. Allt skulle hjälpa, säger Karin Jackson.

Vad tycker du om Handels krav?

Frida Antbrink, 39 år, klubbordförande, Hemköps egenägda butiker i Stockholm.

–  Jag ställer mig bakom kraven och hoppas att vi kan flytta fram positionerna i den här avtalsrörelsen. OB tidiga morgnar tycker jag absolut vi ska ha. Man jobbar liksom inte klockan fem eller sex vanlig kontorstid, plus allt det här med att lämna på dagis. Det ställer till det. Vad gäller siffran så låter den bra, jag litar på Handels ekonomer.

Daniel Karakas, 31 år, klubbordförande, Lindex lager Partille.

– Bra. Till och med lite över förväntan. Jag trodde att vi skulle lämna ett bud på runt 500 kronor eller liknande. Trygga anställningar absolut viktigast,  det är jättebra att man jobbar på det. Vad gäller partihandeln så tror jag att de flesta inte har något emot att lönerna och ob-ersättningen regleras centralt. Reglera det, men låt oss behålla vetorätten över arbetstiderna.

Andreas Johansson, 29 år, Ica Kvantum Skärholmen.

– Det låter bra. Enligt mig känns summan rimlig. Om man kan få igenom OB på morgonen vore det toppen. Jag vet att det för många är tyngre att ta det tidiga morgontimmarna än att jobba kväll. Det skulle absolut göra det enklare att gå upp på morgonen. 

Kristoffer Widing, 31 år, klubbordförande, Martin &Servera Norrköping.

– 750 kronor känns lite klent för att vara utgångsbudet. Men det är jätteviktigt att lägstalönerna höjs med 100 procent, att vi inte går med på sänkningar som arbetsgivarna vill. På partihandelssidan förstår jag att man behöver likrikta ersättningarna. Men jag ser inte varför vi måste förlora i inflytande. Det enda jag skulle kunna tänka mig att byta vetot mot är att allt annat än tillsvidare heltid skulle kräva en lokal överenskommelse med klubben.

Annica Jigered, 25 år, klubbordförande, Ica Maxi, Linköping.

– Jag tycker det är jättebra att man satsar på att få bort allmän visstid. Det finns andra anställningsformer som uppfyller behovet, vikariat till exempel. Vad gäller OB så har vi många hos oss som börjar fem. Behöver man åka en bit kan det innebära att man måste gå upp redan vid tre. Ett påslag för det känns naturligt. Det är också viktigt att vi inte ger vika för Svensk Handels krav på sänkta ingångslöner. De kommer inte att anställa fler oavsett vad det kostar. Det är bara att se till de sänkta arbetsgivaravgifterna, de gav inte fler jobb.

Fakta

Fakta: Handels avtalskrav

Butiker (detaljhandelsavtalet)

Jämställda löner

 • Löneökningar med 750 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Lägstalönerna höjs med 750 kronor per månad.
 • En extra semesterdag för dem som varit anställda i mer än fem år i samma företag.
 • Ob-ersättning även tidiga morgnar. (50 procent mellan kl 05 och 07)

Trygga jobb

 • Normen för anställningar ska vara heltid och tillsvidare.
 • Begränsa visstidsanställningar genom att ta bort allmän visstid.

Ökat inflytande

 • Regler för anlitande av bemanningsföretag och entreprenad.
 • Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.

Lager (partihandelsavtalet)

Jämställda löner

 • Löneökningar med 750 kronor per månad och heltidsanställd.
 • Lägstalönerna höjs med 750 kronor per månad.
 • En extra semesterdag för dem som varit anställda i mer än fem år i samma företag.

Trygga jobb

 • Begränsa visstidsanställningar genom att ta bort allmän visstid.
 • Skärpta regler vid provanställning.

Ökat inflytande

 • Skärpta regler för anlitande av bemanningsföretag och entreprenad.
 • Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.

Fakta

Fakta: Vill frysa ingångslönerna

Svensk Handels viktigaste krav är att frysa ingångslönerna, det vill säga den lägsta lön en nyanställd kan få. Om detta blir verklighet säger man sig kunna anställa fler, bland annat asylsökande.

Arbetsgivarsidan vill även att lönehöjningarna ska följa den siffra som industrins parter kommer överens om, det så kallade "märket".

Man lyfter också kravet på att löneförhandlingarna i framtiden ska vara individuella.