Om tre veckor, den 31 mars, löper kollektivavtalen för butiker och lager ut. Handels och Svensk Handel har förhandlat intensivt sedan parterna bytte krav i slutet av januari.

– Vi har ett bra förhandlingsklimat och sakliga diskussioner med många bollar i luften. Det finns saker som båda parter tycker behöver ändras, men vi vet ännu inte om vi hittar lösningar, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

Ovanligt många och komplicerade frågor är uppe på bordet denna gång. Förutom de krav som parterna utväxlade 27 januari (se tidigare artikel) finns ett omfattande underlag som jobbats fram av parternas tre gemensamma arbetsgrupper. De handlar om lönesystem, semesterregler och stora förändringar inom partihandelsavtalet.

– Det är ingen liten agenda vi har, men vi kör på i högt tempo, säger Tommy Tillgren.

För att få nya kollektivavtal klara i tid är handelns parter beroende av att fack och arbetsgivare i industrin träffar en överenskommelse i god tid före 31 mars. Industrins avtal brukar sätta märket för hur stora löneökningarna blir på andra avtalsområden. Industrins förhandlingar leds sedan 1 mars av en sorts medlare som kallas opartiska ordförande (opo). Industrins arbetsgivare sa på tisdagen överraskande nej till opos första skiss som talade om ett tvåårigt avtal. Det ses som ett bakslag som kan försena processen.

– Att det går trögt i industrin höjer risken för att vi inte blir klara innan avtalet löper ut, säger Tommy Tillgren.

Han är förbryllad över industriarbetsgivarnas nej till att sluta ett tvåårigt avtal, med motiveringen att det skulle bli för dyrt. I ställer kräver de ett ettårigt avtal.

– Det var en lustig formulering. Arbetsgivarna burkar tvärtom vilja ha längre avtalsperiod, säger Tommy Tillgren.