Skyddsombuden vid dryckeslagret JF Hillebrand (fd Lagena) i Jordbro söder om Stockholm har kämpat i flera år för att förbättra arbetsmiljön. Arbetet med att plocka vin och sprit till Systembolaget är tungt och enformigt. Skador i nacke, axlar och rygg är vanliga.

– Lagerarbete är otroligt nedbrytande, säger Handels ombudsman Fredrik Ståhlberg.

DHL, som sköter driften vid lagret, tvingas nu av Arbetsmiljöverket att vidta omfattande åtgärder.

Tekniska lyfthjälpmedel ska enligt beslutet användas för lyft över 12 kilo. Hjälpmedlen ska vara på plats senast i april 2017, annars tvingas företaget betala vite på en halv miljon kronor.

I väntan på att hjälpmedlen kommer på plats får det tunga manuella arbetet utföras högst fem timmar per dag. Sedan måste de anställda växla till lättare arbetsuppgifter. Detta krav måste vara uppfyllt redan 15 april i år, annars hotas DHL av ett vite på hela 1,5 miljoner kronor.

Fredrik Ståhlberg gläds åt Arbetsmiljöverkets beslut.

– Jättebra! Det innebär stora steg framåt i viktiga arbetsmiljöfrågor.

DHL har bett Arbetsmiljöverket om sex månaders anstånd med genomförandet. De vill att kravet på lyfthjälpmedel ska börja gälla först hösten 2017.

– Vi har full förståelse för beslutet. Men vi behöver tid för att utveckla lyfthjälpmedel som är tillräckligt bra, säger DHL:s platschef på Jordbrolagret, Lars Nordlander.

Han säger att kravet på arbetsrotation kommer att driva kostnader och riskerar att få negativa konsekvenser för verksamheten.

– Vi kommer kanske inte att kunna erbjuda fulla åttatimmarspass för alla. Det finns risk att inhyrd personal får kortare arbetspass, säger Lars Nordlander.

DHL har i dialog med Arbetsmiljöverket begärt att DHL:s konkurrenter på dryckesmarknaden ska tvingas vidta samma åtgärder för att inte DHL ska tappa konkurrenskraft.

Arbetsmiljöverket har ännu inte tagit ställning till DHL:s begäran.

Arbetsmiljöverkets föreläggande gäller enbart lagret i Jordbro, och innehållet ska eventuellt kommuniceras även till de närmaste konkurrenterna. Men det kan enligt Fredrik Ståhlberg få stora konsekvenser även för många andra lagerarbetsplatser. Arbetsmiljöverket har tidigare ställt liknande krav, bland annat på Icas lager i Västerås.

– Jag räknar med att det får en normerande effekt när de satt en gräns på 12 kilo för manuella lyft och ställt krav på rotation efter fem timmars tungt arbete. Skyddsombud på lagerarbetsplatser har en viktig roll för att lyfta frågorna med sina arbetsgivare.

Fakta

Dryckeslagret i Jordbro

Vin- och spritlagret i Jordbro ägdes mellan 1994 och 2010 av Systembolagets dotterbolag Lagena Distribution.

2010 såldes bolaget till JF Hillebrand , ett internationellt företag för dryckeslogistik.

Driften vid lagret i Jordbro sköts i sin tur av av logistikföretaget DHL Supply Chain.

JF Hillebrand är dominerande på marknaden för dryckeslogistik i Sverige. Bland företagets konkurrenter finns det finska statliga företaget Altia och logistikföretaget DLP.

Sedan DHL tagit över driften på lagret tillämpades under en period Transports kollektivavtal. Efter att LO 2014 avgjort en gränstvist mellan Handels och Tranpsort gäller återigen Handels lageravtal på arbetsplatsen.