Om arbetsgivaren ska få rätt att förlägga arbetstid dygnet runt till centralt reglerad ob-ersättning, så kräver facket inflytande i andra former. Det var grundtanken i de förändringar i kollektivavtalet för lager som Handels och Svensk Handel förberett i en arbetsgrupp under flera år. Målet var ett helt nytt avtal för lager och e-handel, preliminärt kallat distributionsavtal.

När det nya avtalet presenterades den 3 april hade dock bara mindre ändringar gjorts (se faktaruta). Enligt Handels avtalssekreterare Per Bardh berodde det på att arbetsgivarna inte ville betala för ökad makt över arbetstiderna genom att ge facket andra former av inflytande.

– De var inte beredda att möta oss. Vi kanske hade gått i mål om vi fått mer tid att förhandla, säger Per Bardh.

Han pekar på att tiden att förhandla färdigt blev kort efter att industrins avtal blivit klara på kvällen den 31 mars. Dessutom är den ettåriga avtalsperioden väl kort för att sjösätta ett radikalt förändrat kollektivavtal.

Vilken betydelse har det starka medlemstrycket från många klubbar att bevara det fackliga vetot över arbetstiden?

– Förhandlingsdelegationen, med representanter för klubbarna, tyckte att vi skulle fortsätta förhandla. Men tiden räckte inte till.

Per Bardh säger att det var ett gyllene läge att träffa ett nytt avtal i år, då båda parternas förhandlingsledare, Handels Tommy Tillgren, och Svensk Handels Mattias Dahl, gjorde sin sista avtalsrörelse. Svensk Handels nya förhandlingschef Thomas Undin tillträder 1 juni.

Under hösten är det dags för parterna att förbereda nästa förhandlingsrunda. Förhoppningen finns om en större uppgörelse på lagersidan 2017, men Per Bardh är i dag inte redo att säga något om hur Handels tänker gå vidare.

– Först måste vi landa efter det här, och förhandla klart de avtal som återstår. Sen ska vi starta om maskinen.

Vad tycker du om avtalet?

Jörgen Andersson, klubbordförande, Dagab Göteborg:

– Det är bra, fast nästan självklart, att chaufförer får fortbildning för yrkeskompetensbevis på betald arbetstid. Skrivningen om 30 minuter i frysrum och att personliga lönetillägg ska räknas upp med avtalets värde i procent är också bra.

– Om vi ska ha ett nytt distributionsavtal där vi ger upp vetot över arbetstiden så måste vi få inflytande i andra fall. Till exempel ett lokalt veto angående heltid och användning av bemanningsföretag. Det viktigaste är att klubbarna får vara med och tycka till om de förändringar som kan bli aktuella. Arbetsgivarnas möjlighet att avtals-shoppa borde stoppas genom att Handels och Transport kommer överens, inte genom att man anpassar avtalet efter arbetsgivarens önskningar.

Michael Sjörén, klubbordförande Axfood Närlivs, medlem i Handels förhandlingsdelegation:

– De ändringar som gjordes, till exempel om frysrum och nationaldagen är bra. Det finns ett litet missnöje med att vi inte fick igenom våra krav om heltid som norm och lokal överenskommelse om bemanningsföretag.

– Jag och övriga delegationen hade inget mandat att förhandla fram ett nytt distributionsavtal. Vi kände tryck från Svensk Handel och Handels ledning att gå med på ändringar och från klubbarna att hålla emot. Om vi ska släppa det som ger oss makt, vetot över arbetstiden, så kräver vi andra former av inflytande. Men arbetsgivarna ville inte gå oss till mötes. Om det ska bli ett nytt distributionsavtal 2017 måste klubbarna få vara med och diskutera. Arbetet måste börja nu!

Robert Flahiff, klubbordförande Clas Ohlson, Insjön:

– Det är bra att vi äntligen har tydliga bestämmelser om ansvarstillägg, och att lägstalönerna höjs. Min största besvikelse är att lageravtalet inte fick samma regel som butiksavtalet att anställningar på allmän visstid måste vara två veckor. Det är en otroligt viktig förändring som vi skulle ha stor nytta av. Clas Ohlson anlitar inga externa bemanningsföretag men tar in många visstidsanställda på korta kontrakt.

– I övrigt väntar jag med kommentarer tills jag har läst och förstått avtalet ordentligt. Handels kunde bli bättre på att mejla ut information.

Fakta

Så ändras partihandelsavtalet

Chaufförer som kör tung trafik med släp ska få fortbildning för yrkeskompetensbevis på betald arbetstid.

Frysrumstillägg (10 procent av avtalets högsta minimilön)  betalas till anställda som arbetar i frysrum minst 30 minuter under en arbetsdag.

Om nationaldagen (6 juni) infaller på en måndag till fredag som är den anställdes ordinarie fridag, så får hen en extra fridag som kompensation.

På arbetsplatser som tillämpar kontinuerligt skift får arbetsgivaren rätt att förlägga arbete på ”röd dag”. De som arbetar då får (förutom lön och ob-ersättning denna dag) ta ut motsvarande tid i ledighet en annan dag.

Precis som i detaljhandelsavtalet görs vissa ändringar i lönebestämmelserna. Bland annat ska personliga lönetillägg räknas upp med avtalets värde i procent, och det finns möjlighet att införa lokala lönesystem.