Under rubriken säkra arbetsplatser diskuterades frågan om att sälja alkohol och tobak. I dag blir den anställda straffad om den säljer alkohol till minderåriga, vilket flera Handelsmedlemmar råkat ut för. Handels vill att det ska vara arbetsgivaren som har straffansvaret.

På kongressen yrkade också Emma Kjellerby från avdelningen i Uppsala på att Handels ska verka för att inga under 18 år ska få sälja dessa varor.

– Det är större risk för unga att råka ut för rån, hot och våld. Blir man utsatt i så unga år kan det följa en resten av livet, och kanske måste man byta bransch. Dessutom kan unga falla för grupptrycket när vänner kommer och vill köpa utan leg, säger Emma Kjellerby.

Förbundsstyrelsen valde att bifalla hennes förslag.

Under samma rubrik diskuterades slutna kassasystem för att minska rånrisken.

Caroline Zetterstrand från Göteborg yrkade på att Handels ska verka för en lag om slutna kassasystem.

– Jag vill inte att någon mer ska få känna kallt stål mot pannan och ligga bakbunden på ett smutsigt golv som jag har gjort, säger hon.

Även detta yrkande valde förbundsstyrelsen av bifalla.