– Sverige har kommit långt, men även här bemöts HBTQ-personer med hot och våld. Hur kan vi göra för att bemöta våra medlemmar med största respekt? Jag tycker att vi ska utbilda alla anställda så att vi blir bäst i HBTQ-frågor. Låt utbildning, kunskap och ställningstagande vara vårat vapen, sa kongressombudet Anders Hillbom.

Han stod i talarstolen och argumenterade för en HBTQ-certifiering och förslaget röstades igenom. Debatten blev lång och engagerad. Nu ska förbundskontoret HBTQ-certifieras, avdelningskontoren ska uppmuntras att göra detsamma och verka för att förtroendevalda och medlemmar utbildas i frågan.

Förbundsstyrelsen sa nej till förslaget, men röstades ner med stor majoritet. Enligt styrelsen skulle en certifiering begränsa HBTQ-arbetet och bli dyr.
– Vi vill jättegärna jobba med HBTQ-frågor, men på egen hand, på en bredare front. Då får vi bättre resultat till en billigare kostnad, sa förbundsstyrelsens representant Rickard Vivallius.

Fakta

HBTQ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.