I samband med statsministerns tal på kongressen fick Handelsnytt en kort intervju med Stefan Löfven. Vi ställde bland annat frågor från er läsare.

Du talade dig varm om den svenska modellen med trygga jobb man kan leva på. Trygghet som skapar modiga människor, som ett samhälle växer av. Allmän visstid är en anställningsform som för många i handeln skapar otrygghet. Hur ser du på att ta bort allmän visstid i las?
– Den lagändring vi har gjort, som begränsar möjligheten att stapla visstider på varandra, är så långt vi kommer i dag. Det är det förslag som vi kan få stöd för i riksdagen. Men vi är medvetna om att vi inte har kommit hela vägen, säger Stefan Löfven.

I ditt tal tog du även upp att det ska bli krav på kollektivavtalsenlig lön för nystartsjobb. Varför krävs inte krav på kollektivavtal?
– Vi använder sedan länge uttrycket ”avtalsenliga villkor” för arbetsmarknadsåtgärder. Det är ett vedertaget begrepp på svensk arbetsmarknad. Det betyder att löner och annat ska vara i paritet med kollektivavtalet.
– Att vi inte kräver kollektivavtal hindrar inte att avtal tecknas.

När arbetsförmedlingen placerar en person med subventionerad anställning ska facket rådfrågas. Kan du tänka dig att ge facket en vetoställning i placeringsbeslutet?
– Vi har krav på avtalsenliga löner. Parternas uppgift är att se till att det faktiskt är så, att vi har schysta villkor, annars har vi en orättvis konkurrens.

Kan du tänka dig ett karensår för de arbetsgivare som missbrukar subventionerade anställningar?
– Det är en fråga för ansvarigt statsråd. Jag har inte någon sådan tanke. Men missbruk är inte acceptabelt. Det ska vi motverka. Subventionerade anställningar är till för att människor ska komma i arbete.

Hur ser du på en lag som sluten kontanthantering?
– Frågan har varit uppe till diskussion tidigare. Arbetsmiljöverket påpekade då att de genom sina föreskrifter och förordningar redan har det som behövs för att driva på.  Arbetsmiljöverket kan också parera teknikutvecklingen. Skulle vi lagstifta riskerar vi att få en gammalmodig lag för snabbt.

Arbetsmiljöverkets resurser är begränsade. Har de resurserna för att driva på?
– Att nedmontera Arbetsmiljöverket var ett av de stora felen med förra regeringens politik. Att stärka Arbetsmiljöverkets arbete är ett av våra viktigaste beslut. Sen är det klart jag förstår att det finns en oro bland butiksanställda. Vi måste hela tiden ligga på och arbeta brett med att minimera riskerna med kontanthantering. I det ligger även andra frågor, som tillgången till vapen. De som jobbar i butik ska känna sig säkra.

Hur går arbetet med tio-punktsprogrammet ”Ordning i arbetslivet” som Socialdemokraterna tillsammans med LO tog fram 2013?
– Vi har jobbat i ett och ett halvt år. På handelsområdet är krav på personalliggare på arbetsplatser inom partihandel och kropps- och skönhetsvård på gång. Vi har också jobbat väldigt intensivt med utstationeringsdirektivet. Nu kan vi äntligen ta fajten för lika lön för lika arbetet. Nu har vi rätt lagstiftning på plats i EU och kan jobba på ett annat sätt både nationellt och inom EU.

Handels ska jobba för att en affärstidslag återinförs. Hur ser du på det?
– Det är en fråga för berört stadsråd. Jag kan inte avgöra en sådan fråga. Jag respekterar att Handels har det på sin dagordning. Fackföreningsrörelsen ska ju driva sina krav.

Många av Handels medlemmar som jobbar deltid vittnar om problem med dagens a-kasseregler. Vad gör regeringen för att ändra på detta?
– Jag är väl medveten om problemet. Det är också någonting som den parlamentariska utredningen tittar på. Jag vet inte tidsplanen för när detta ska vara klart. Men a-kassereglerna för deltidare är någonting utredningen tittar på.

Stefan Löfvens talade på Handels kongress

Svenska modellen ska utvecklas

Jobb, jämlikhet och välfärd. Det är fokus för Socialdemokraternas politik, framhöll Stefan Löfven i sitt tal på Handels kongress.
– Jag talar om den svenska modellen. Den är genial. Den är världsledande. Den ska utvecklas inte avvecklas som den borgliga regeringen arbetar med.

Stefan Löfven var också väldigt tydlig med att sänkta löner inte leder till fler jobb. Och att regeringen inte ska lagstifta om löner.
– Med all respekt för mina kollegor i riksdagen, sätta löner duger de inte till, sa han.