På söndagen diskuterades frågan om trygga jobb. Kongressen beslutade att Handels ska arbeta för att företag har hög grundbemanning, tillsvidareanställningar och heltid. Tidsbegränsade anställningar ska vara undantag och allmän visstid ska bort. Förbundet accepterar inte att bemanningsföretag blir en permanent del av ett företags verksamhet.

Lagerarbetaren Matilda Berglund, från avdelning 9, ville ha en starkare skrivning mot att ordinarie personal systematiskt ersätts av inhyrda.

– Så ser situationen ut på många av våra arbetsplatser. Jag ser samma person jobba dag efter dag i flera års tid. Det är ett stadigvarande behov och ska täckas av egen personal. Detta blir vanligare och det är dags att ta krafttag mot detta.

Kongressen avslog hennes yrkande. En som ville ha en ytterligare hårdare skrivning var André Börwall, tidigare klubbordförande på Proffice i Helsingborg, som vill att Handels ska verka för ett förbud av bemanningsföretag.

– Varför ska Handels som arbetar för allas lika värde tillåta att människor jobbar på samma arbetsplats men med olika villkor. I stort sätt ingen vill vara bemanningsanställd. Det går inte att planera någonting i livet, säger André Börwall, från Helsingborg.

Men förbundsstyrelsen menar att det strider mot ett EU-direktiv och kongressen avslog förslaget.