– Fantastic!, utbröt Ryan Brunet, från Handels motsvarighet i USA, flera gånger under träffen med H&Ms fackklubb i Stockholm. Ena gången var när Ulrika Törn och Nora Esho berättade att de har fritt tillträde till de 40-tal H&M-butiker som klubben ansvarar för. De kan sitta ner i lunchrummet och prata med de anställda. De kan gå runt i butiken och prata fritt med vem som helst. Så är det inte i USA.
– Generellt är arbetsgivare i USA inte så fackvänliga. Några arbetar till och med tillsammans med företag eller juristfirmor som är specialiserade på att avskräcka arbetare från att gå med i facket, berättade Ryan Brunets kollega Sarah Meyer.

Andra gången Ryan Brunet bröt ut i ett ”fantastic” var när han fick höra om det svenska systemet att arbetsgivarna i en förlikning även betalar ett skadestånd till facket om de har gjort fel, exempelvis bryter mot kollektivavtalet. När Ulrika Törn och Nora Esho la till att facket och arbetsgivare dock många gånger löser problemet före det når domstol, kom det tredje ”fantastic”.
– Det europeiska systemet där arbetsgivare är villiga att lösa ett problem snarare än att betala avgifter för brott mot avtalet skulle vara ett idealistiskt system i USA, sa Ryan Brunet som har särskilt ansvar för H&M-anställda på Manhattan.

Även Ulrika Törn och Nora Esho fick inspiration. Susanne Ottesen från Handels motsvarighet i Danmark berättade att hos dem hjälper H&M till att finansiera anställdas studier. Det sker via en fond som H&M betalar till.
– Du kan själv välja vad du vill studera och du har rätt till tio dagars ledighet varje år, sa Susanne Ottesen på HK Handel.

Sarah Meyer betonade att de globala ramavtalen och allianserna är viktiga för att driva fackliga frågor. Till exempel hade H&M:s globala ramavtal stor betydelse när de organiserade H&M-anställda på Manhattan.

Alla delar problemet med att anställda får för få timmar och kan tvingas till att ta flera jobb hos flera olika arbetsgivare. På H&M har man dock precis blivit av med sin egen bemanningspool, Fastpool. Genom den kunde behovsanställda tidigare få sms-jobb.

Fotnot: Ryan Brunet jobbar på RWDSU/UFCW local 1102 i USA, Sarah Meyer jobbar på RWDSU/UFCW i USa och Susanne Ottesen jobbar på HK Handel i Danmark.