Och visst togs kaxiga beslut om förbundets inriktning de kommande fem åren. Kaxigast av alla var kanske att säga att Handels ska jobba för en lag som reglerar butikers öppettider. Sedan affärstidslagen avskaffades på 1970-talet har många kongresser slagit fast att Handels ska jobba för att begränsa öppettiderna. Men det har inte hjälpt något vidare. I stället har det ju gått åt motsatt håll, allt fler butiker håller öppet allt längre, både på kvällar och helger.

Kongressen 2016 nöjde sig inte längre med att Handels ska kämpa avtalsvägen. Nu var det foten i backen och stopp, det måste bli en lag. Kaxigt, javisst. Samtidigt sannolikt det som blir allra svårast att genomdriva bland alla beslut som togs där på Stockholmsmässan i Älvsjö under fem dagar i slutet av april. Varken politiska partier, andra fackförbund, eller för den delen alla Handels egna medlemmar brinner för frågan. Många är nog alltför bekväma för att göra avsteg från sånt vi vant oss vid, till exempel att kunna handla när det passar oss.

Lättare är det med beslutet att organisationen ska sluta servera alkohol köpt för medlemsavgifter. Inget snack om att tiden var mogen för detta viktiga principbeslut. Inte för att det tidigare har slösats med pengar på alkohol. Men för att det är skönt att som företrädare för Handels kunna säga att hos oss går inte en krona av medlemspengen till alkohol.

Ett annat viktigt beslut gäller själva medlemsavgiften. Kongressen bestämde att det ska bli lika avgift för alla medlemmar, oavsett plats i landet (avgiftens storlek varierar dock med inkomsten). Det är en viktig signal som säger att här behandlas alla medlemmar lika – sen får organisationen centralt se till att utjämna och bevaka att olika avdelningar kan sköta sitt uppdrag trots kanske olika ekonomiska förutsättningar.
Men, som avgående förste vice ordförande Tommy Tillgren sa: fackets primära uppgift är att kämpa för bra villkor på jobbet. Heltid och att få bort allmän visstid är några av kärnfrågorna som kongressen förstås också diskuterade mål och formuleringar kring. Kollektivavtalen som Tommy var med om att ro i hamn i början av april har gett medvind. Regeln om 14 dagars anställning som kortast och formuleringar kring hur parterna ska jobba med heltid är bevis på det. Hoppas att vinden håller i sig de kommande fem åren.