Varför gör ni det här?
– Vi vill att våra anställda ska må bra, både på jobbet men också privat. Det blir en god spiral. Det handlar inte om att tvinga någon.
Vart går gränsen mellan den personliga integriteten och arbetslivet när det kommer till hälsa, tycker du?
– För oss har det varit viktigt att det är frivilligt och att det som inte är det, som hälsoenkäten och blodtrycksmätningen, sker anonymt.
Otrygga anställningar som visstid, påverkar hälsan negativt har forskning visat. Hur jobbar ni med det?
– Vi jobbar inte med det i just den här satsningen. Det är någonting vi tittar på i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Fotnot: Majoriteten på de två Ica-butikerna i Varberg jobbar deltid. Runt hälften har en tjänst på 50 procent eller mer. Få har visstid.