Erika Göthberg som jobbar på Ikea i Kållered är ett av Handels 30 ombud på LO:s kongress i juni. Hon tycker frågorna om trygga jobb är allra viktigast. Särskilt kravet att ta bort anställningsformen allmän visstid ur lagen om anställningsskydd. Handels för fram kravet i en motion tillsammans med Kommunal och tre andra förbund.
– Vi vill visa att allas jobb är viktiga. De som går på timmar år efter år har svårt att få ihop vardagslivet, säger Erika Göthberg.

LO:s styrelse skriver i sitt svar på motionen att begränsning av visstidsanställningar i första hand ska ske genom avtal, inte i lag.
David Eklind Kloo, politisk samordnare på Handels, menar att lagen behöver ändras för att frågan ska kunna regleras i avtal.
– Lagen är ensidigt skriven på arbetsgivarnas villkor. Den kan missbrukas, därför är det lagstiftarens ansvar att ändra den, säger han.

I detaljhandelsavtalet skrevs i år in att anställningar på allmän visstid måste vara minst 14 dagar långa. Trots denna framgång är det viktigt att ändra lagen, anser David Eklind Kloo.
– Vi har inte nått hela vägen. Och det får inte bli en konkurrensfördel för företag utan kollektivavtal.
Frågan om allmän visstid är en viktig symbolfråga för facken inom bland annat handeln och restaurangbranschen. Handels anser att det är dags att flytta fram servicenäringarnas positioner inom LO. Förbundet föreslår i en motion att LO ska ta fram ett näringspolitiskt program som tar större hänsyn till denna del av ekonomin.
– De mansdominerade branscherna har ett oproportionerligt fokus i LO medan kvinnodominerade branschers utmaningar inte alltid tas på allvar, säger  David Eklind Kloo.
Erika Göthberg håller med:
– Det är dags att vi i Handels visar framfötterna.

Fakta

Handels övriga krav på LO-kongressen

Till LO-kongressen 17–20 juni har Handels lämnat åtta förbundsmotioner, där man bland annat kräver:

  • Bättre skolinformation.
  • ​Stärkt arbetsmiljöarbete.
  • Utredning om LO:s roll.

Ett stort antal motioner har dessutom kommit in från Handels avdelningar.

Fakta

Allmän visstid

Anställningsformen allmän visstidsanställning (AVA) infördes i lagen om anställningsskydd 2007 av den borgerliga regeringen.

AVA innebär att arbetsgivare kan tillämpa tidsbegränsade anställningar utan att motivera varför.