Handelsnytt har granskat alla 19 avdelningar för att få en bild över hur mycket pengar förbundet lade på studier 2015. Resultatet visar på stora regionala skillnader.

Eftersom medlemsantalet varierar mellan avdelningarna har vi valt att redovisa satsad krona per medlem. Då är Borlänge, Halmstad, Umeå och Borås bäst i klassen. De lade alla över 200 kronor per medlem förra året. Stockholm, Linköping och Kristianstad lägger minst enligt det måttet, 41, 51 respektive 76 kronor per medlem.

Av de 25,5 miljonerna är stegutbildningen för förtroendevalda den överlägset största utgiftsposten. Totalt lades 10,5 miljoner på den förra året. Därefter kommer förbundets centrala kostnader för studier på drygt 6 miljoner följt av medlemsutbildningen Alla medlemmars kurs på cirka 3 miljoner. Kostnaden för skyddsombudsutbildning är lägre, cirka 660 000 kronor.  

Sett till antal deltagare gav studiemiljonerna bland annat cirka 3400 platser på stegutbildningen och över 3 000 medverkande på Alla medlemmars kurs.

Studier stod för 8,7 procent av för- bundets totalbudget om man räknar bort personalkostnader. Det placerar också Handels på tredjeplats vad gäller studier inom LO-förbunden.

Fotnot: Artikeln är ett journalistiskt samarbete i LO Mediehus (tidningarna Arbetet, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren och Sekotidningen). 

Så här mycket lade avdelningarna på utbildning per medlem 2015

Borlänge 221 kr

Borås 219 kr

Halmstad 216 kr

Umeå 206 kr

Helsingborg 196 kr

Växjö 178 kr

Örebro 154 kr

Malmö 150 kr 

Västerås 146 kr

Göteborg 143 kr 

Uppsala 125 kr

Sundsvall 124 kr

Karlstad 121 kr

Trollhättan 112 kr

Gävle 108 kr

Luleå 85 kr

Kristianstad 76 kr

Linköping 51 kr

Stockholm 41 kr

Förbundets centrala studiekostnader låg förra året på

6 075 000 miljoner.

Fakta: Så gjorde vi

Siffrorna är framtagna av Handels och innefattar förlorad arbetsinkomst, lokalhyra, lunch, resor/hotell inom steg-, medlems- och arbetsmiljöutbildning samt övriga kostnader 2015.

Till övriga kostnader räknar vi konferenser, regionala tvärfackliga kurser, skolinformation samt särskilda lokala satsningar. Personalkostnader är inte medräknade.

Till förbundets centrala kostnader räknar vi bland annat köpta LO-kurser, tjänstemanna- och handledarutbildningar.