Handels lägger mångmiljonbelopp på studier varje år. Varför?

– Vi vill inte bara ha medlemmar, utan aktiva medlemmar. Vi säger inte ”gå med så
löser vi alla dina problem”, utan vi är ett forum där man kan påverka arbetsplatsen, branschvillkoren och samhället. Då är studier nyckeln.

Skillnaderna mellan hur mycket utbildning avdelningarna anordnar är stora. Hur jämnar man ut det?

– Tvärfackligt är en dellösning. Tjänstemannautbildningen är ett annat bra exempel. Det har länge varit svårt för avdelningarna att få deltagare till den. Därför testade vi förra året att ha den centralt. Även om vi jobbar mer tvärfack- ligt så ska vi fortsätta hålla utbildning själva.

På vilket sätt har studieverksamheten förändrats de senaste åren?

– Vi har tagit tydliga steg mot mer tvärfacklig utbildning. Sen försöker vi på ett mer direkt sätt koppla samman utbildningarna med verksamheten.