Handels fick framgång för sin stora stridsfråga. LO ska driva kravet att allmän visstid tas bort ur lagen om anställningsskydd, LAS. Allmän visstid infördes av den borgerliga regeringen 2007. Anställningsformen ger arbetsgivare rätt att anställa på visstid utan att behöva motivera varför.

Inom handeln tar det sig ofta uttryck i så kallade sms-anställningar, det vill säga sms från arbetsgivare om tillfälliga inhopp på kort varsel. 

– Vi hade gärna sett att LO hade jobbat mer med det här tidigare, nu krävdes det ett kongressbeslut vilket kanske inte var populärt hos alla. Men vi ser det som ett bevis på att det här är en viktig fråga, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson till Handelsnytt.

– Nu har vi fått en större styrka för att bekämpa allmänvisstid, både förhandlingsvägen och politiskt, fortsätter hon. 

Inför kongressen hade Handels tillsammans med Kommunal, Fastighets, Seko och Hotell- och restaurangfacket skrivit en motion i ämnet. Men trots uppslutningen blev diskussionerna heta, och över 40 personer var uppe i talarstolen under debatten på lördagen. När beslutet väl togs valde IF Metall att reservera sig.

Motargumentet för att LO inte skulle driva på för lagförändringen är att allmän visstid i stället ska regleras i avtalsförhandlingarna. Att blanda in politikerna för mycket vore en riskabel väl att gå menade flera motståndare till kravet, däribland LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Susanna Gideonsson anser dock att en lagändring måste till, eftersom lagen i sig gör det svårt att förhandla på lika villkor.

– Vi tycker alltid att det är bättre med avtal. Och vi gillar inte heller politisk inblandning. Men när allmän visstid kom så blev de bestämmelser vi redan hade i avtalen kring visstid ogiltiga. Samtidigt försvann möjligheten att förhandla. Om arbetsgivare redan kan göra som de vill, varför skulle de då vilja förhandla bort den? Låt oss skapa ett läge där vi är jämbördiga, säger Susanna Gideonsson.