– Arbetsgivarna har skött sig ganska bra. Vi har inga ärenden som beror på problem eller risker med sedelbytet, säger Handels arbetsmiljöombudsman Krister Colde.

Svensk Handel och Riksbanken är också nöjda. Utbytet av 20-, 50- och 1000-kronorssedlar, handlade om att samla in gamla sedlar för 9 miljarder kronor. Betydligt större summor rör det sig om i nästa etapp av sedelbytet. Mellan 1 oktober 2016 och 30 juni 2017 ska 100- och 500-lapparna bytas ut. Det är sedlar för 48 miljarder kronor. Dessutom ska mynt för 2,6 miljarder bytas ut då 1-, 2- och 5-kronor blir ogiltiga.
– Det blir en större utmaning. Men vi känner tillförsikt, säger Leif Jakobsson på Riksbanken.