Grattis. Vad ska ni göra med pengarna?

– Ludvika kommun har en pott för integrationsprojekt som vi har sökt ifrån. Matlagningskursen har vi haft tidigare. Man jobbar med enkla recept från både Sverige och från deltagarnas respektive hemländer och har gemensamma måltider.

– Musikprojektet är en turné på asylboenden i närheten, och vad gäller sygruppen så är det ett önskemål från deltagarna själva.

Hur stort är behovet för de här aktiviteterna?

– Väldigt stort. Vi jobbar främst med uppdraget vi fått från regeringen att ha svenskundervisning för nyanlända. I ett första steg arbetar vi med 1400 personer där alla ska få 15-20 studietimmar svenska var. Med annan aktivitet inräknad kommer vi ha upp emot 1800 inskrivna.

– Problemet med vanliga statsbidragen är att det förutsätter uppehållstillstånd. Pengarna vi får från kommunen går utanför det och underlättar fler typer av studiecirklar än de i svenska.

ABF har fått mångmiljonbelopp av regeringen för integrationsarbete de senaste åren. Vad gör pengarna för nytta?

– Det vi gör nu betyder väldigt mycket för väldigt många. Många kommer tillbaka och ordnar egna kurser i allt från engelska till webb-tv. Flera läser också föreningskunskap för att själva delta i folkrörelsedemokratin. Nyligen hade vi två somaliska killar som undrade om ABF kunde vara med och bygga en skola i Somalia. Det säger något om tilltron vi lyckats bygga.

Du pratar 1800 cirkeldeltagare. Hur påverkar det er arbetsmiljö?

– Arbetsbördan ökar naturligtvis när verksamhetsvolymen ökar. Men det finns ett starkt ideellt engagemang så det är lätt att hitta ledarresurser. Vi har också anställt personal.