– Det är en principiellt viktig fråga. Vad är lagen om anställningsskydd värd? Ska anställda vara helt rättslösa när arbetsgivare vill omreglera tjänster genom att hyvla i arbetstider? Det kan inte ha varit lagstiftarens intention menar vi, säger Hans-Olof Håkansson, ombudsman på Handels.

Konflikten gäller anställda på Coop Forum-butikeren i Marieberg i Örebro som tvingats ner i arbetstid. Även Forum-butiken i Jönköping berörs av stämningen, då domen kommer få konskevens för anställda där. Men det är stormarknaden i Örebro som Handels stämt Coop för.

De anställda drabbades 2014. Hösten 2015 gav Handels upp att förhandlingsvägen lösa tvisten. Facket stämde i Arbetsdomstolen, AD. Och nu är det dags. Förhandlingarna inleds i dag, onsdagen den 12 oktober.

Tvisten har två delar. Den ena handlar om hur Coop tagit bort timmar från anställda. Handels menar att om arbetsbrist finns ska anställda sägas upp enligt lagen om anställningsskydd, las. Övriga ska få behålla sina timmar. Coop menar att de behöver en mer flexibel arbetskraft för att nå lönsamhet. Därför gjordes en omorganisering och de anställda omplacerades till nya tjänster som var på färre timmar.

Den andra delen handlar om hur man ser på neddragningen. Handels menar att det handlar om en uppsägning och då ska uppsägningstid enligt las gälla. För en del anställda skulle detta innebära sex månader. Coop menar att neddragningen är en omreglering av tjänst och därför kan göras direkt.
– Vi hoppas att domstolen ska komma fram till att det här är en uppsägning av tjänst och då måste saklig grund finnas. Och sägs anställda upp på grund av arbetsbrist ska turordningsreglerna och uppsägningstid enligt las gälla, säger Hans-Olof Håkansson.

Coop menar å sin sida att de följt lagstiftningen.
– Vi avvaktar nu Arbetsdomstolens beslut innan vi kommenterar ärendet närmare, säger Tobias Rydergren, presschef på Coop.

Skulle Handels vinna är det en principiell framgång för facket. Coop är inte ensamt om att säga upp anställda och ge dem nya tjänster på färre timmar. Andra är exempelvis Media Markt och Elgiganten. Handels har tidigare avstått från att stämma i AD mot bakgrunden att förbundet 2012 förlorade i två liknande fall, exempelvis mot Kicks. Där slog domstolen fast att arbetsgivarens rätt att organisera går före anställdas rätt till fler timmar.
Varför tror ni att ni kan vinna nu?
– Den här gången är det annorlunda. I Kicks fall hävdade AD att arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet gick före då arbetsplatsen var liten och det därför var svårt att få ihop scheman. Coop Forums butiker är stora och har 80 till 90 anställda. Därför är det argumentet undanröjt menar vi, säger Hans-Olof Håkansson.

Det har snart gått två år sedan Coop hyvlade arbetstiderna. För Handelsnytt har två anställda i Marieberg tidigare berättat om dagen deras heltider försvann. Och hur det kändes.

– Man känner sig som ett träd de ryckt upp med rötterna och sedan försökt plantera tillbaka. Nu står man här och svajar.

Först i november, december kan domen tänkas falla.