Vad är ett alkoholberoende?
– Det kännetecknas av att man tappat kontrollen över sitt drickande, prioriterar alkoholen mer än annat. Har abstinensbesvär, en stark längtan efter alkohol eller fortsätter dricka trots negativa konsekvenser. För att få diagnosen beroende ska man uppfylla tre av dessa under det senaste året.

Hur många är beroende av alkohol i Sverige?
– Upp till 900 000 har ett riskbruk. Runt 40 procent av dem har allvarligare problem.  Cirka 8 procent av männen och cirka 4 procent av kvinnorna i ålders­gruppen 17–84 år har ett missbruk eller skadligt bruk av alkohol. Det motsvarar cirka 450 000 personer. Merparten av dessa personer är socialt väletablerade, har ett arbete och finns därmed i arbetslivet. Det är viktigt att komma ihåg att det här inte är en statisk siffra. Det är inte samma människor hela tiden. Några blir av med sina problem. Andra kommer till.

Hur lång tid kan det ta tills ett alkoholberoende syns på jobbet?
– Utan problem kan det ta 10-15 år, om det någonsin syns. Många är väldigt bra på att dölja sitt alkoholproblem och kanske begränsar sitt alkoholintag under veckorna men dricker desto mer på ledig tid.

Hur upptäcker man ett beroende?
– Det är svårt. Signaler man brukar prata om, som ökad frånvaro, sena ankomster, sämre koncentrationsförmåga, och retlighet, kan ju lika gärna vara relaterade till någonting annat, exempelvis småbarnstiden. Ett bra sätt är att låta medarbetare svara på några enkla frågor om sina alkoholvanor i samband med de hälsoundersökningar som de flesta arbetsplatser erbjuder sina anställda. Det har visat sig fungera förebyggande då svaren kan bli en ögonöppnare för många.

Vad gör jag om jag upptäcker en kollega?
– Utgångspunkten är agera! Säg som det är och vad du känner dig trygg i. Är du orolig för kollegan – säg det. Beskriv gärna faktiska händelser. Var beredd på att inte få uppskattning. Men du kan ha satt i gång en process. Du kan också vända dig till närmsta chef, som har en skyldighet att agera. Är du chef är mitt råd att du har hjälp att erbjuda.

Vad finns det för hjälp?
– Ny forskning har visat att trappstegsmodellen är ett bra sätt. Att börja med en liten insats, exempelvis avstå från alkohol under en kortare eller längre tid. Och öka hjälpinsatsen med exempelvis behandlingshem om det behövs.

Ska man lägga sig i någons privatliv?
– Man kan ju tycka att människor ska få supa bäst de vill om de sköter sitt jobb. Men allas arbetsmiljö påverkas. Att vara bakis på jobbet kan utsätta kollegor för risker, exempelvis vid truckkörning. Att vara bakis ger också nedsatt prestationsförmåga och det kostar arbetsgivaren. Förutom ekonomiska skäl finns det självfallet humana skäl som att bry sig.

Fotnot: De nya riktlinjerna kom i slutet av januari i år och är framtagna av Karolinska Institutet och Sveriges företagshälsor.