Egentligen kom signalerna lång tidigare. En personalfest som gick fel. Små förändringar i beteendet. Med tiden började kollegan vara borta oftare från jobbet på Clas Ohlsons lager i Insjön. Måndagar. Fredagar. Vid löning. Kollegan som vi kan kalla Johan gick upp i vikt. För många en beskrivning av hur folk kan vara som mest, när de går igenom en tuff period i livet. Men inte för Micael Kans Lodén. Uppväxt med en alkoholiserad pappa såg han det som andra på jobbet inte såg. Johan hade problem med spriten.

Situationen blev värre. Johan blev retligare. Rastlösare. När Johan började vara borta från jobbet utan lov kände Micael Kans Lodén att nu måste han som huvudskyddsombud agera. En dag när Johan inte kom till jobbet gick Micael Kans Lodén, några kollegor och en chef till handling. De åkte hem till Johan, knackade på och gick in.

Där låg han kraftigt berusad. Mitt på dagen. Micael Kans Lodén fick minnesbilder från tiden då det var hans pappa som låg där, full i soffan.
– Men det gick över ganska snabbt. Vi satte oss. Sa att vi var där för att vi bryr oss. Att vi ska fixa det här tillsammans.

Att åka hem så där, det kan ju kännas som ett invaderande av privatlivet…
– Jo, men du har all rätt att lägga dig i. Du måste våga bry dig. Har du fel? Var glad för det i så fall, säger Micael Kans Lodén.

Några dagar senare hade Johan, Micael Kans Lodén och chefen ett möte. Johan skulle få hjälp. Eftersom Johan blivit påkommen kraftigt berusad på jobbtid mitt på dagen var Johans osunda relation till alkoholen inget att diskutera.
– På det sättet blev konfrontationen helt odramatisk. Ett totalt erkännande från min kollegas sida. En lättnad tror jag.

På det mötet skrevs ett kontrakt. Där stod att Johan skulle hålla sig nykter. Gå i behandling och acceptera slumpmässiga provtagningar på jobbet för att se om det finns alkohol i blodet.
– Man måste ha tydliga krav samtidigt som man visar medmänsklighet. Det här är på allvar. Alkoholism är en sjukdom. Det är jätteviktigt att förstå.

Under första rehabiliteringstiden när Johan var på behandlingshem var han sjukskriven från jobbet. Sedan hade han kontakt med sina behandlare samtidigt som han arbetstränade. Efter 18 månader var han tillbaka på heltid.

Redan vid första mötet var Johans tid på behandlingshemmet bokad.
– Det är min erfarenhet. Att personen ska få stöd direkt. Annars är det risk att det inte blir av. En person med alkoholberoende har redan struntat i alla runt omkring sig.

Från det att Micael Kans Lodén först anade oråd till att Johan fick behandling hann det gå ett år. För många går det betydligt längre tid. Enligt forskare kan det ta upp till 15 år. Och då är det ofta väldigt allvarligt.
– Jag är övertygad om att min kollega skulle varit död i dag om han inte fått hjälp. Det gick fort utför i slutet. I dag mår han bra och är nykter alkoholist. Vi är fortfarande kollegor.

Fotnot: 900 000 människor har antingen en riskkonsumtion av alkohol, ett alkoholberoende eller ett alkoholmissbruk. Upp till 500 000 har ett beroende eller ett missbruk, enligt alkoholforskaren Ulric Hermansson.

HUVUDSKYDDSOMBUDEN SVARAR:

1. Vet du vad du ska göra om du märker att en kollega har problem med alkohol?
2. Har du varit med om det?

Susanne Järkeborn, Ica Kvantum i Götene
1. Jag hade pratat med personen. Men det är klart det skulle vara jobbigt. Det skulle kännas som om man la sig i. Men det måste man ju. Det är viktigt. Men jag vet inte om jag skulle märka om en kollega har problem med alkohol om den inte luktar alkohol eller är berusad så klart. Vi har en alkoholpolicy och det finns hjälp att få via företagshälsovården.
2. Nej.

Indira Dugic, ABF Mjölby
1. Jag skulle prata med kollegan. Det är en känslig fråga, men man kan absolut inte blunda för problemet. Det är viktigt att komma ihåg att det är en sjukdom också. Det är också viktigt att visa att man bryr sig. Ibland kanske ett samtal kan hjälpa långt. Som huvudskyddsombud skulle jag också kolla upp våra riktlinjer och rehabiliteringsmöjligheter. Jag skulle pratat med fackklubben och chefen.
2. Nej.

Tips!

Om du är kollega eller skyddsombud:

▶ Tänk på att alkoholism är en sjukdom.
▶ Våga fråga och var beredd på svaret.
▶ Var konkret och håll dig till fakta.
▶ Föreslå personen att söka hjälp. Erbjud att följa med personen vid ett samtal med chefen.
▶ Kom ihåg att det formella ansvaret ligger på chefen.

Arbetsgivaren ska:

▶ Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa.
▶ Uppmärksamma anställda med hög korttidsfrånvaro eller långa sjukperioder.
▶ Undersöka behovet av rehabilitering och sätta in åtgärder för att komma till rätta med frånvaron.
▶ Arbetsgivarens ansvar är reglerat i arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken.

TIPS! På alkohollinjen.se kan du se om du har en riskkonsumtion av alkohol. Hjälplinjen drivs av Stockholms läns landsting och finansieras av Folkhälsomyndigheten.