I förra veckan gick LO fram med gemensamma krav inför avtalsrörelsen. Kärnan i samordningen var en låglönesatsning för alla som tjänade under 24 000. Nu släpper man även kraven i procent och kronor, 2,8 procent för alla som tjänar över 24 000 i månaden, och 672 kronor för alla under.

­– Vi ställer oss bakom kraven såklart. Men om man utgår från att inflationen kommer att ta fart framöver så tycker jag att man kunde ha skjutit till lite mer, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson och fortsätter:

– Det viktigaste är att vi har en samordning. Det är viktigt för svensk arbetsmarknad, för alla förbunden och inte minst för oss som har många lågavlönade medlemmar.

Susanna Gideonsson poängterar dock att de 672 kronorna inte ska ses som en garanti, dessa summor ska också förhandlas. Alla anställda inom ett avtalsområde som tjänar under 24 000 samlar in 672 kr till den LO-gemensamma potten. Men varje förbund bestämmer sedan själva hur pengarna fördelas utifrån hur deras kollektivavtal ser ut. 

– Modellen träffar många förbund, även till exempel Byggnads som ju också har medlemmar som tjänar under 24 000 kronor. Men ju fler lågavlönade medlemmar man har desto mer pengar samlar man in så klart, säger Susanna Gideonsson.

Svensk Handel ratar

Svensk Handel anser att LO:s krav på 2,8 procent skulle slå hårt mot handelns företag. Även om försäljningen i handeln har stigit har lönsamheten inte förmått att hänga med, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

– Vi behöver löneökningar som värnar konkurrenskraften för svenska handlare, säger Svensk Handels vd Karin Johansson i pressmeddelandet.