– Det känns skit, som om fötterna ryckts undan. Jag fattar det inte. De anställda är i chock. De fattar inte heller. Vi känner oss helt tomma. Vi förlorade på alla punkter, säger Malin Bergvall, ombudsman på Handels i Örebro och den som först drev fallet.

Hon har varit ett stöd för de anställda under hela processen.

I februari 2015 tvingades majoriteten av de fast anställda på Coop Forum i Örebro ner i tid. 30 timmar i veckan blev den nya heltiden. Men många fick bara 25 timmar. En person gick miste om hela 13 timmar i veckan. Ingen hänsyn togs till antal arbetade år och ingen uppsägningslön gavs. Handels stämde i Arbetsdomstolen hösten 2015.

I dag, 30 november, kom domen som ger Coop rätt. Det var omplaceringar enligt paragraf 7 i lagen om anställningsskydd.
– Jag är förvånad och besviken, säger Olov Östensson, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

De anställda på Coop Forum i Marieberg utanför Örebro är i chock och vill i dagsläget inte uttala sig om domen.
– De gjorde allt de skulle. Följde alla råd, ändå fick de ingenting. Inte ens uppsägningstiden. Som jag ser det säger domen att det finns ett skydd för anställningen, men inte för timmarna. Att det är okej att på ett bräde skära bort 13 timmar i en tjänst, utan att den anställda ens har rätt till uppsägningstid på timmarna, säger Malin Bergvall på Handels i Örebro.

Rättsskyddet och Handels analyserar nu vilken konsekvens domen kommer att få för anställda i handeln. I nuläget kan de dock inte kommentera detta.

Även Coop analyserar domen.

– Det är positivt att Arbetsdomstolen har delat vår uppfattning och att vi har agerat i enlighet med lagstiftningen, säger Karin Bartholf, HR-direktör på Coop.

Det är den enda kommentar företaget vill ge just nu.

Magnus Lindström, chefsförhandlare på arbetsgivarorganisationen KFO, som drivit fallet i Arbetsdomstolen åt Coop, är nöjd.
– Vi har fått ett klargörande från AD att de tolkar lagen precis som vi gör. Det var omplaceringar och inte uppsägningar och de omplaceringar man erbjöd var skäliga. Det här var en enskild situation där butiken tvingades att göra detta, det finns inget självändamål i att göra om heltider till deltider. Tvärtom ska vi sträva efter att fler ska få heltid eller ökad sysselsättning. Domen påverkar inte vår syn på detta, säger han.

Handels ska betala 196 000 kronor i skadestånd till Coop, eftersom de förlorade.

Läs mer om hur Handels ser på domen här!

Fakta

"Kan inte anses ha blivit uppsagda"

Ur domen: Arbetsdomstolen har funnit att de erbjudanden som lämnats om sänkt sysselsättningsgrad varit erbjudanden om annat arbete enligt 7 § andra stycket anställningsskyddslagen och att dessa accepterats av arbetstagarna trots att de godkänt de nya villkoren ”under protest”. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagarna i det aktuella fallet inte kan anses ha blivit uppsagda.

Fakta

Handels vs Coop

Handels menar att vid arbetsbrist ska anställda i första hand sägas upp enligt lagen om anställningsskydd, las. Övriga ska få behålla sina timmar. Oavsett det anser Handels att neddragningen av timmar ska ses som en uppsägning och då ska uppsägningstid enligt las gälla.

Coop menar att de behöver en mer flexibel arbetskraft för att nå lönsamhet. Därför gjordes en omorganisering och de anställda omplacerades till nya tjänster som var på färre timmar. Och då neddragningen är en omreglering av tjänst kan den göras direkt.