Vad är praktikstopp?

Under julhandeln finns ett stort arbetskraftsbehov i handeln. Upp mot 20 000 personer jobbar extra denna period. För att undvika att praktikanter tränger undan ordinarie personal råder det därför ett generellt praktikstopp. Det innebär att butiker inte ska ta emot praktikanter 1 december – 15 januari. Stoppet har funnits under lång tid och bygger på en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och facket. Praktikstoppet gäller också en period under sommaren.

Praktikstoppet gäller endast för praktik. Subventionerade anställningar som lönebidrag, anställningsstöd, instegsjobb eller liknande omfattas inte.

Hur många berörs?

I detaljhandeln praktiserar i snitt runt 1500 personer varje månad. Under sommarens och vinterns praktikstopp går det ner till omkring 600. Räknar man med partihandeln blir samma siffror 2000 praktikanter normalt, och cirka 1000 under stoppen.

Finns det undantag?

Ja, om det finns särskilda skäl. Det kan exempelvis handla om praktik kombinerad med utbildning där det finns en särskild överenskommelse med fackklubben på arbetsplatsen. Även särskilda projekt med till exempel funktionsnedsatta kan tillåtas.

Hur efterföljs det?

Det finns ingen lag eller avtal som reglerar praktikstoppet. Arbetsförmedlingen kan därför strunta i det om de vill. Men enligt Handels följs det ändå relativt bra. I rapporten ”I arbete eller åtgärd”? från 2015 undersöktes hur stor vetskapen kring praktikstoppet var hos Arbetsförmedlingen. Enligt undersökningen var stoppet ”allmänt känt” bland arbetsförmedlarna. Att praktikanterna sjunker rejält under sommarsemestern och runt jul är också ett bevis på att praktikstoppet fyller sin funktion, anser Handels.

Om det ändå finns praktikanter, vad gör man?

Om det är uppenbart att en praktikant går in och tar faktiska timmar från de ordinarie anställda ska man alltid ta upp det med arbetsgivaren och facket. Särskilt om det sker under praktikstoppsperioder. Ett allmänt råd är att alltid hålla koll på vilka som är inne och jobbar, vilka anställningsformer de har och hur många timmar de arbetar.

Vägrar arbetsgivaren att respektera stoppet ska man kalla till förhandling. Att underrätta Arbetsförmedlingen kan också vara en bra idé.

Källa: Handels och Arbetsförmedlingen.

Fotnot: I en tidigare version förekom fel datum, artiklen är nu ändrad.