Det var i början på november som Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion på Intersports lager i Taberg utanför Jönköping. Vid inspektionen upptäcktes att totalt fem truckförare saknade skriftligt tillstånd för att köra de skjutstativtruckar som används på arbetsplatsen.

Samtliga arbetare har truckkörkort, men enligt arbetsmiljölagen är det inte tillräckligt. Arbetsgivaren måste även förvissa sig om att personalens kompetens är uppdaterad. Detta ska göras skriftligt genom ett intyg.

– Du kan ha körkort, men när togs det? Det kan finnas många skäl till att en arbetsgivare bedömer att en arbetstagare inte bör köra en viss typ av truck, säger arbetsmiljöinspektör Sofia Hammarnäs som närvarade vid inspektionen.

Efter inspektionen har ett avgiftsföreläggande på 69 400 kronor skickats till företaget. En summa som Intersport nu gått med på att betala.

Enligt Sofia Hammarnäs är det relativt vanligt att företag missar intygen. Men än vanligare är att man inte vet hur intygen ska skrivas.

– Det är något vi kollar på nu, hur vi ska bedöma vad som står i dem och vad vi ska ha för krav.

Totalt arbetar 17 personer på Intersports lager i Taberg.

Fakta: Vanligt med olyckor

Truckar är en vanlig orsak till arbetsolyckor. Trots hårda regler rapporteras mellan 800-900 truckolyckor årligen i Sverige. Lagerarbetare, truckförare och maskinoperatörer är extra utsatta.  

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att personalen har tillräcklig kunskap att köra truck i arbetet. Tillståndet ska vara skriftligt. Reglerna är samma för både tillsvidareanställd- och inhyrd personal.