Att lagen inte hindrar arbetsgivare från att minska arbetstiden för anställda utan hänsyn till turordning, stod klart när Handels i höstas förlorade ett viktigt mål i Arbetsdomstolen. Nu kräver Handels i stället nya regler i detaljhandelsavtalet för att göra jobben tryggare.

Facket vill att turordningsregler ska gälla även vid ändring av sysselsättningsgraden.

– Det är helt uppåt väggarna att en anställds sysselsättninggrad kan ändras från en dag till en annan, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson, vid presentationen av fackets avtalskrav.

Samtidigt ser hon en risk med att skriva in regler i kollektivavtalet som är betydligt strängare än lagen. Det kan leda till att arbetsgivarnas vilja att ha kollektivavtal minskar. Därför vill Handels helst se en skärpning av lagen om anställningsskydd.

Förhandlingarna om partihandelsavtalet för lagerarbetare lär till stor del handla om inflytande. Arbetsgivarna vill ta ifrån det lokala facket makten över arbetstidens förläggning och i stället skriva in arbetstidsregler i det centrala avtalet. För att gå med på det kräver Handels inflytande på andra sätt, framför allt i samband med att företaget anlitar bemanningsföretag eller entreprenad.

– Vi kräver ökat inflytande och kortare arbetstid. Hur vi ska möta arbetsgivarnas krav får vi återkomma till, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Facket kräver löneökningar med 750 kronor i månaden för både butiksanställda och lagerarbetare. Lägstalönenerna ska höjas lika mycket.

– Lägstalönerna är mycket viktiga för våra medlemmar. Vi kommer att ta en stor strid för att de inte ska frysas, som arbetsgivarna vill, säger Susanna Gideonsson.

Vidare kräver Handels att heltid ska vara norm både i butiker och lager.

– Vi har arbetat med heltidsfrågan tillsammans med Svensk Handel i flera år. Vi tycker det finns fler steg att ta, men har inget förslag på exakt hur det ska gå till, kommenterar Handels förste vice ordförande Linda Palmetzhofer.

Avtalsförhandlingarna pågår under februari och mars. Den 1 april ska nya kollektivavtal börja gälla för anställda i butiker och lager.

Fakta

Handels avtalskrav

DETALJHANDELSAVTALET (BUTIK)

Jämställda löner

- Löneökningar med 750 kr/mån och heltidsanställd.
- Lägstalönerna höjs med 750 kr/mån och heltidsanställd.
- Ett första steg i en förbättrad pensionslösning.
- Fler semesterdagar.

Trygga jobb

- Komma till rätta med ”hyvling”. Turordningsregler ska gälla oavsett om du blir uppsagd, omplaceras till tjänst med lägre sysselsättningsgrad eller vid omreglering av sysselsättningsgrad. Det ska även vara möjligt att tacka nej till ett erbjudande utan att förlora sin plats i turordningen.
- Heltid ska vara norm.

Ökat inflytande

- Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.

PARTIHANDELSAVTALET (LAGER)

Jämställda löner

- Löneökningar med 750 kr/mån och heltidsanställd.
- Lägstalönerna höjs med 750 kr/mån och heltidsanställd.
- Fler semesterdagar.
- Arbetstidsförkortning.

Trygga jobb

- En anställning ska vara på heltid och tillsvidare. Det ska vara möjligt för lokala parter att komma överens om annat.

Ökat inflytande

- Lokala parter kan träffa överenskommelser om att anlita bemanningsföretag eller entreprenad.
- Skärpa avtalets regler om anlitande av bemanningsföretag och entreprenad. Anlitande av bemanningsföretag ska motiveras och de lokala parterna kan träffa överenskommelser om att anlita bemanningsföretag eller entreprenad.
- Arbetstidsförkortning.