Det här är ett område där vi av olika anledningar haft svårt att värva medlemmar och vi tecknar kollektivavtal genom att först värva medlemmar. Problemen är exempelvis att det kan vara andra företag, ibland fler, än själva designföretaget som driver butikerna. Att butikerna har många tillfälligt anställda, de är generellt svårare för facket att nå. Ibland är det också så att de anställda identifierar sig mer med företaget och sitt klädintresse än med facket.” Per Bardh, avtalssekreterare Handels.

Att fyra av tio designföretag saknar kollektivavtal speglar branschen i stort. Runt 50 procent av de anställda i handeln jobbar på företag som är medlemmar hos oss. Att teckna kollektivavtal är frivilligt så jag har inga synpunkter på företag som inte har avtal. Men vi vill så klart att alla ska bli medlemmar hos oss och ha kollektivavtal. Ju fler vi är desto lättare att trycka på branschen i en riktning som är gynnsam för företagen.” Tomas Undin, förhandlingschef Svensk Handel.