– Planscher, pins och armband har personalen fått för att påminnas om allt vi kan göra tillsammans för att öka säkerheten i våra butiker. Säkerheten är vårt gemensamma ansvar, säger Henrik Söndergaard, driftsdirektör på Netto.

Kampanjen ska uppmuntra personalen i butikerna att följa de dagliga säkerhetsrutinerna, som att alltid vara minst två när kassan töms och butiken stängs.

– Lika viktigt som de tekniska hjälpmedlen är att personalen är i ständig beredskap och vet vad de ska göra för att försvåra rån, säger Henrik Söndergaard.

Hand i hand med med informationssatsningen går installationen av 10 slutna kassasystem och 25 DNA-duschar i butiker som ligger i områden med hög rånrisk. På Netto Claesgatan i centrala Malmö ska de gamla öppna kassorna snart bytas ut mot slutna så kallade Safepay-kassor.

– Det är välkommet, det är lite oroligt här omkring. För bara ett par veckor sedan pågick det skjutningar på öppen gata inte långt härifrån, säger butikens chef Mads Bering.

Butiken på Claesgatan har sedan tidigare DNA-duschar vid varje utgång som sätter igång om någon skulle slita pengar ur kassalådan.

– Vi har tydliga skyltar om att det finns och jag kan tänka mig att det har en avskräckande effekt.

Efter satsningen kommer butikskedjan att ha slutna kassasystem i 27 butiker och DNA-sprej i 30.

Både Handels och Arbetsmiljöverket har tidigare ställt krav på att Netto ska införa slutna kontantsystem i sina butiker, framför allt de som ligger i områden med hög rånrisk.

Netto har totalt 159 butiker i Sverige.

Fakta

DNA-sprej är en vätska som löses ut när rånaren flyr genom dörren. Duschen som består av vatten och syntetiskt DNA hamnar på kläder och hår och är svår att få bort, vilket underlättar för polisen att binda en person till brottet.