– Det är ingen revolution. Men fler kommer kunna ta del av försäkringen helt klart, säger Claes Jansson, som är chef för försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd.

Rättskyddet driver i dag en handfull ärenden åt Handels. Handels driver även ärenden själva. Ett stort problem, som även drabbar anställda i handeln, är att många i dag inte får det läkarutlåtande på nedsatt arbetsförmåga som Försäkringskassan kräver.
– Det är upp till personen själv att få läkaren att skriva ett intyg. Det finns inga särskilda blanketter eller dylikt. Det är inte det lättaste, säger Claes Jansson.

Går utredningens förslag igenom är det i stället Försäkringskassan som ska begära in intyget. Blanketter ska finnas och läkaren får betalt av Försäkringskassan att skriva intyget.
– Det kommer underlätta för många, säger Claes Jansson.

Som många andra lider anställda i handeln av psykisk ohälsa. Även för dem kommer det att bli lättare att få ta del av försäkringen spår Rättskyddet. Tidigare har orsaker som omorganisering och arbetsbrist inte gett rätt till pengar. Detta vill regeringens utredare ändra.
– Försäkringskassan har tolkat detta snävt. Nu kan man få pengar beroende på hur exempelvis en omorganisering har gått till. Har den skett under all kritik kan den ha orsakat psykisk skada. Även mobbning som gett psykisk skada ska nu kunna ge rätt till pengar från försäkringen, säger Claes Jansson.

Bakgrunden till förändringen i arbetsskadeförsäkringen är att den är ojämställd – fler män beviljas pengar än kvinnor. En rehabiliteringspenning ska motverka det. Men det är Claes Jansson tveksam till.
–  Det gäller bara om man får rätt till sjukpenning och arbetsträning. I dag får få det.

Går utredningens förslag igenom kan de börja gälla nästa år.

Fakta

Vem kan få?
Den som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal eller har en arbetsgivare som tecknat en försäkring på egen hand.

För vad kan man få pengar?
Arbetssjukdom – godkänd av Försäkringskassan. Besvären behöver hålla i sig i minst 180 dagar. Exempel på arbetssjukdomar är: Rygg- eller ledbesvär som orsakats av olämpliga arbetsställningar, tungt eller ensidigt arbete. Eksem, allergier, luftvägsbesvär eller cancer som orsakats av farliga ämnen. Magsår, hjärtbesvär eller andra psykosomatiska sjukdomar som orsakats av psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

Olycksfall på arbetet, exempelvis om du skadat dig efter att ha halkat eller utsatts för hot, våld eller rån på jobbet.

Olycksfall på väg till eller från jobbet kan ge pengar (undantag trafikolyckor).

Hur mycket får man?
Arbetsskadeförsäkringen ska täcka det inkomstbortfall som arbetsskada innebär. Försäkringen är ett komplement till den vanliga sjukförsäkringen.

Vill du veta mer? Läs här.