– Jag kommer nu att ta kontakt med den som är butiksansvarig, säger Gunnar Özdemir, ombudsman på Handels i Stockholm.

Butiksanställda får endast jobba natt om arbetsgivaren fått en dispens från facket, enligt arbetsmiljölagen. 7-eleven butikerna har dock ett specialavtal. Uppfylls vissa krav får butikerna ha öppet nattetid. Däremot måste alltid förändringar – som exempelvis öppettider och de schemaändringar öppettiderna innebär – förhandlas med facket.
– Det visste inte jag, säger Ebubekir Demirkian, som driver butiken.

Butiken har redan börjat med de nya öppettiderna. Dygnet runt, fredag till söndag. Enligt franchisetagaren är det ett test och inte en permanent lösning.  Både han och personalen kommer att jobba. Ensamarbete kan förekomma.
– Jag pratade med Reitan som äger kedjan, men visste inte att jag behövde prata med facket också. Jag kommer att ta kontakt med dem båda nu.

Att det är fråga om ett test saknar betydelse. Ändringar ska ändå förhandlas, enligt medbestämmandelagen, mbl. Dessutom ska schemaändringar förhandlas, enligt kollektivavtalet. Utöver det ger inte Handels och 7-elevens överenskommelse fritt fram för ensamarbete. Detta ska prövas från gång till gång.
– Jag kommer att följa upp detta nu. Handels är bestämt mot ensamarbete nattetid, säger Gunnar Özdemir, ombudsman på Handels i Stockholm.

Bakgrunden till att Handels accepterat nattarbete på 7-eleven är att butikerna redan hade nattöppet när överenskommelsen gjordes. Det var i samma veva som butikskedjans ägare Reitan tecknade kollektivavtal med Handels, 2006 efter en lång process. 7-eleven är franchisedrivet och ägs av Reitan.

Fakta

Detta gäller vid nattarbete

Lagen: Tiden mellan midnatt och klockan 5 ska normalt ingå i den dygnsvila om elva timmar som alla arbetstagare har rätt till. Dispens för nattarbete kan ges av facket i förhandlingar. Om facket säger nej kan arbetsgivaren vända sig till Arbetsmiljöverket, som då begär yttrande från facket före beslut.
Källa: Arbetstidslagen.

Handels policy: Butikers öppethållande ska hållas inom ramen 8-21 på vardagar och 9-21 på helger. Ramen är enligt policyn inte någon rekommendation, utan "de absoluta ytterligheter som förbundet kan acceptera."

7-eleven-butiker: En riskanalys måste ha gjorts. Den som jobbar ska vara över 18 år och nattarbetet måste vara frivilligt. Ensamarbete ska prövas från gång till gång. Det får aldrig vara en farlig situation för den anställde. Källa: Överenskommelsen mellan Handels och Reitan, som äger franchisekedjan 7-eleven.

Fakta

Ensamarbete inte ok i farlig miljö

Arbetsmiljölagen reglerar ensamarbete. Man ska inte arbeta ensam om det finns en stor risk att utsättas för fara. Dit räknas inte alltid butiksarbete ifall det är beläget i galleria, köpcentrum eller liknande, trots risken för hot, rån och våld.

Förekommer ensamarbete ska den anställda ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en våld- eller hotsituation. Om ensamarbete innebär en stark psykisk påfrestning, ska det eftersträvas att arbetstagare kan få direktkontakt med arbetskamrater eller andra människor.

Källa: Arbetsmiljöverket. Handels.