Varför var det motiverat att byta kollektivavtalen för partihandel och postorder/e-handel mot det nya lager- och e-handelsavtalet där facket inte längre har ”veto” över arbetstidsförläggningen?

– Det fanns ett tryck från arbetsgivarna. Vissa företag går till andra arbetsgivarorganisationer och kollektivavtal, till exempel Transport. Det behövs också ett modernt avtal för att organisera företag i den växande e-handeln. Jag tycker vi har fått ett balanserat avtal utan att ha behövt offra alltför mycket.

Vad är fördelarna med det nya avtalet för anställda på lager?

– Det viktigaste är att anställningar på allmän visstid inte ska förekomma. Tidsbegränsade anställningar ska ha objektiva skäl.

Vilka vägar till inflytande har det lokala facket?

– Klubben och arbetsgivaren ska bland annat förhandla om bemanningsplanen och dessutom följa upp den fyra gånger om året ifall det finns inhyrd personal. Det gäller att vara konstruktiv från klubbens sida och inte bara säga nej, nej, nej.

Varför träder avtalet i kraft först 2019?

– Jag tror det kommer att ta tid för företag och fack att ta till sig villkor och regelverk. Förhoppningsvis inser många klubbar då att det inte blev så farligt som man trodde, utan till och med ett bättre avtal med mer inflytande. Fack och företag behöver lära sig att umgås med varandra på ett nytt sätt. Svensk Handel och vi har en central tillämpningsgrupp som ska hjälpa till med det.